Vaik? dienai

 

?aš turiu teisę gyventi nieko nebijodamas? aš turiu teisę gyventi su savo mama ir t?veliu? kai aš sergu, man turi b?ti suteikta medicinos pagalba? aš turiu teisę lankyti daržel? ir mokyklą? niekam nevalia manęs mušti? visi vaikai yra svarb?s? aš turiu teisę sakyti tai, ką galvoju? aš turiu teisę žaisti?

visas straipsnis: Tarptautin? vaik? gynimo diena