Vakaras Jonui Paviloniui atminti

2018 m. vasario 23 d. žmonės gausiai susirinko į Punsko lietuvių kultūros namus paminėti maestro Jono Vytauto Pavilonio, prieš keturis mėnesius mirusio Punsko Kovo 11-osios licėjaus choro vadovo. Parodytas S. Birgelio dokumentinis filmas „Chorvedys“, kuriame vaizduojamos Jo darbo ir koncertų akimirkos, gausu choro dalyvių atsiminimų. Savo prisiminimais apie Velionį vakaro metu dalijosi taip pat sūnus Dainius ir licėjaus direktorius Alvydas Nevulis.

Naujasis choro vadovas, maestro Dainius Pavilonis, su jaunimo kolektyvu atliko kelis kūrinius.

nb, punskas.pl