Vakaro Mišiose vikaro atsisveikinimas ir sutiktuvės

2019 m. liepos 29 d. vakaro Mišias Punsko bažnyčioje atnašavo trys kunigai: klebonas Česlovas Baganas, patarnavimą baigiantis Marius Talutis bei sielovados darbą mūsų parapijoje pradedantis Povilas Slaminis. Giedojo bažnytinis choras. Pamaldoms baigiantis gausiai susirinkę parapijiečiai sugiedojo naujai atvykusiam vikarui „Ilgiausių metų“, kun. Mariui – Lietuvos himną ir vieną gražiausių giesmių „Marija, Marija“.   

Marius_t

Paskui visi Mišių dalyviai dar trumpam sugužėjo į kun. Simono Norkaus namą – pabendrauti su kun. Mariumi bei susipažinti su kun. Povilu. Susitikimas virto nuotaikinga vakarone, kurioje kalbos, nuoširdūs padėkos ir pasveikinimo žodžiai gražiai persipynė su skambiausiomis mūsų krašto  dainomis.

atsisveikinimas-1

Alicijos Krakauskienės nuotraukos

 nb, punskas.pl.

Vienas atsakymas į “Vakaro Mišiose vikaro atsisveikinimas ir sutiktuvės”

  1. Tikrai nenusivils Punsko krašto žmonės, nes idėjų, energijos, maldos dvasios ir komunikabilumo kun. Povilas turi su kaupu. Didelė sekmė gauti parapijai tokį sielovadininką.

Komentarai uždrausti.