Vasario 16-oji Seinuose

 Jau po trejų metų bus minimas 100-asis Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės jubiliejus. O šiemet vasario 15 d., sekmadienį, Seinuose Mišiomis ir koncertu paminėtos 97-osios metinės.

Iškilmingas šv. Mišias šia proga Seinų bazilikoje atnašavo kunigas Petras Gucevičius. Melstasi už Lietuvos laisvę, pašventinti vainikai, kurie Mišioms pasibaigus nuvežti ant Lietuvos savanorių kapų Berznyko ir Seinų kapinėse. „Žiburio“ gimnazistai, pasipuošę tautiniais drabužiais, su Lietuvos trispalve vėliava per Mišias stovėjo garbės sargyboje. Bažnytinis choras gražiai sugiedojo Lietuvos himną.

Po šv. Mišių minėjimas vyko „Lietuvių namuose“ Seinuose. Jis pradėtas taip pat „Tautiška giesme“. Svečius ir kitus susirinkusius pasveikino LN direktorė Onutė Nevulienė, pakviesdama pasisakyti LR konsulato Seinuose vadovę Vidą Montvydaitę, LLB pirmininkę Danutę Valukonytę, Seinų miesto burmistrą Arkadiušą Novalskį (Arkadiusz Nowalski). LR premjero Algirdo Butkevičiaus sveikinimus šia proga perskaitė atvykęs LR Seimo Pirmininko patarėjas gerb. Justas Pankauskas.

Jaunyste

Meninėje dalyje koncertavo Kauno technologijos universiteto akademinis choras „Jaunystė“ (vadovė ir dirigentė Danguolė Beinarytė). Susirinkusieji išklausė lietuviškų dainų (dzūkų, žemaičių, aukštaičių). Po koncerto minėjimo rengėjai – Lietuvos Respublikos konsulatas Seinuose ir „Lietuvių namai“ Seinuose – širdingai padėkojo chorui ir vadovei Danguolei už nuostabų koncertą, sudėtingas dainas, sveikino laimėjus „Chorų varžytuvėse“. Padėkota ir į minėjimą suėjusiems žmonėms. Jie pakviesti gera valia prisidėti prie rinkliavos – Lenkijos lietuvių bendruomenės įnašo į PLB.

(gp)

Vienas atsakymas į “Vasario 16-oji Seinuose”

  1. Nejaugi nepasirodė „Žiburio“ gimnazijos moksleiviai? Tragedija!

Komentarai uždrausti.