Vasario 16-osios minėjimai Gdanske ir Ščecine

Gdanske

2018 m. vasario 18 d. LLD Gdansko skyrius surengė Vasario 16-osios minėjimą. Draugijos skyriaus pirmininkas Juozas Uzdila perskaitė pranešimą apie nelengvą Lietuvos kelią į laisvę ir nepriklausomybę.

Ščecine

Vasario 18 d. Ščecino lietuviai restorane „Ukraineczka” kartu su ukrainiečių konsulu ir generaliniu Lietuvos konsulu šventė Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 100-metį. Susirinkusieji sugiedojo Lietuvos himną, sudainavo keletą lietuviškų dainų. LLD skyriaus pirmininkas Viktoras Buvelskis papasakojo apie Lietuvą.  

gdanske

ep, punskas.pl