Vilnius ir Varšuva susigiminiuos

VilniusLietuvos sostinė susigiminiuos su Lenkijos sostine. Tuo tikimasi plėtoti ryšius tarp miestų, prisidėti prie santykių tarp lietuvių bei lenkų gerinimo.

  Trečiadienį Vilniaus miesto savivaldybės taryboje nutarta pritarti susigiminiavimo sutarties su Lenkijos sostine pasirašymui. Sutartį turės pasirašyti Vilniaus miesto meras Artūras Zuokas ir Varšuvos miesto merė Hanna Gronkiewicz-Waltz. Ji į Vilnių atvyks kitą savaitę.

 Tiesa, ne visi tarybos nariai buvo patenkinti formuluote „susigiminiavę miestai“, tačiau kitos bendrystės sutartys jau pasirašytos, tad beliko ši.

  Vilniaus bei Varšuvos draugystės ir bendradarbiavimo sutartis pasirašyta dar 1998 m. Tais pačiais metais Vilnius sutartį pasirašė ir su Gdansku. Dar anksčiau, 1991 m. Vilnius pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Lenkijos miestais Lodze ir Krokuva.

 Vilniaus ir Varšuvos susigiminiavimo sutartyje nurodoma, kad bus siekiama keistis žiniomis ir patirtimi, visų pirma – kultūros ir turizmo srityse, taip pat saugant miestų istorinį paveldą, įgyvendinant bendrus įsipareigojimus, skatinančius tvarų ir taikų abiejų miestų piliečių ir gyventojų dialogą.

 Taip pat bus stiprinama dviejų miestų draugystė ir bendradarbiavimas, skleidžiama draugystė tarp piliečių, prisidedama prie Lietuvos ir Lenkijos valstybinių santykių gerinimo, nes šie miestai yra itin svarbūs šalių ekonominei ir kultūrinei plėtrai.

 Sutartimi bus siekiama išsaugoti kultūrinį paveldą, skatinti abiejų miestų jaunimo bendradarbiavimą, geresnį tarpusavio bendravimo supratimą ir glaudesnių ryšių palaikymą.

 Dar vienas susigiminiavimo tikslas – skatinti dirbti siekiant stiprinti taiką, saugumą, ekonominį konkurencingumą, mokslinę ir socialinę pažangą.

 Sutarties šalys teiks pagalbą verslo ir prekybos atstovams verslo ir prekybos srityje, skatins prekybos subjektų bendradarbiavimą Vilniaus ir Varšuvos miestuose.

 Vilnius yra pasirašęs per 30 bendradarbiavimo sutarčių, turi „draugų“ ar „giminaičių“ kaimyninėse šalyse, Italijoje, Graikijoje, Vokietijoje, Austrijoje, Prancūzijoje, Belgijoje, Suomijoje, Švedijoje, Danijoje, Škotijoje, Islandijoje, JAV, Taivanyje, Kinijoje.

Rūta Grigolytė, www.lrt.lt

LRT_klasika