Žolinių vainikai (4 d.)

Apie Punsko Žolinių vainikus pasakoja Punsko parapijos vikaras Marius Talutis.

sb, punskas.pl