?Migruojantys paukščiai?

Kviečiame dalyvauti penktosiose pasaulio lietuvi? meninink? k?rybin?se dirbtuv?se ?Migruojantys paukščiai?, vyksiančiose Telšiuose.

Pasaulio lietuvi? meninink? k?rybin?s dirbtuv?s ?Migruojantys paukščiai? lietuvius k?r?jus, gyvenančius užsienio šalyse, bendrai diskusijai kviečia susitikti jau 5 kartą. Pirmosios tokios k?rybin?s dirbtuv?s ?vyko 2007 metais Vent?s rage. Ketveri? dirbtuvi? metu, kurios vyko vis skirtinguose Lietuvos miestuose, menininkai diskutavo imigracijos, migracijos, tapatyb?s temomis. Rezultatas – videointerviu ir šifruota medžiaga aktualiomis temomis. Visą informaciją apie ?Migruojančius paukščius? galite rasti www.migruojantyspauksciai.lt

Šiais metais emigravusius lietuvius dialogui, analizuojančiam ?vairius socialinius ir kult?rinius Lietuvos reiškinius, kviečiame susiburti Telšiuose.
Š? kartą susitikus k?r?jai kviečiami ne tik diskutuoti, bet ir kurti kartu bei prisid?ti prie Londone ?gyvendinamo projekto, specialios mokomosios knygos k?rimo, kuri b?tina angliakalbi? šali? lituanistin?ms mokykl?l?ms ir j? mokiniams. Projekto metu sukurti k?riniai bus parduoti specialiame aukcione, o surinkti pinigai skirti projektui ?gyvendinti.

K?rybini? dirbtuvi? forma: diskusijos/paskaitos/patirties mainai/individualus interviu/spaudos konferencija/darbas.

Dalyvauti kviečiame:
? Lietuvos k?r?jus, norinčius pasidalinti ir ?gyvendinti savo id?jas ir k?rybą;
? Išeivijos menininkus, besidominčius Lietuvos visuomeniniu gyvenimu, atvirus dialogui ir bendram k?rybiniam darbui;
? Norinčiuosius savo darbais tiesiogiai prisid?ti prie organizuojamo projekto išeivijos lietuvi? vaikams.

Data: 2011 m. liepos paskutin? savait?
Sąlygos: Dalyviams kompensuojamos nakvyn?s, maitinimo išlaidos. Taip pat prašom pateikti sąrašą medžiag?, su kuriomis dirbate, pagal galimybes prisid?sime prie j? apmok?jimo.

Norintiesiems dalyvauti: nurodytais kontaktais laukiame J?s? CV/portfolio ir motyvacinio laiško.

Kontaktai:

Projekto id?jos autor? Jolanta Rimkut?

Projekto koordinator? Jolita Vitkauskait?

Projekto koordinator? Sandra Bogdanova

Registruotis, rašyti, klausti ir pan.: jolita.vitkauskaite@gmail.com, sandra.bogd@gmail.com