Koncertai Motinos dienai

Balandžio 30 d. (šeštadien?) ir geguž?s 1 d. (sekmadien?) Punsko LKN vyks choreografinio samb?rio „JOTVA“ koncertas

„Laiškai Lietuvai“,

skirtas Motinos dienai.

Kovo 30 d. – 19.00 val., o geguž?s 1 d. – 14.00 val.

Bilieto kaina – 10 zl.

Reng?jas – Punsko LKN

************************************************************************************************

 ?Motul?s dainos?

2011 m. geguž?s 1 d. (sekmadien?) 14.30 val. ?Lietuvi? namuose? Seinuose vyks koncertas ?Motul?s dainos?, skirtas Motinos dienai.
Kviečia: ?Lietuvi? namai? ir Sein? lietuvi? ?Žiburio? mokykla.