Linksmų ir džiaugsmingų šventų Kalėdų!

Buvo tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų, ir ji atėjo į šį pasaulį. (Jn 1,9)
Prasmingo susikaupimo namie, prie Kūčių stalo! Telydi Jus tyliosios nakties viltis, šviesa ir gerumas, tegyvena Jūsų šeimoje darna, tebūnie atviros Jūsų namų ir širdies durys visiems šilumos reikalingiems!
Linksmų ir džiaugsmingų šventų Kalėdų!
Prasmingų ir laimingų Naujųjų metų!

Seimo Pirmininko pavaduotoja
Irena Degutienė