Atsinaujinimo viltis pasauliui ir Lietuvai

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė Vatikane dalyvavo naujojo Romos Popiežiaus Pranciškaus inauguracijos iškilmėse. Šalies vadovė Lietuvos žmonių vardu pasveikino Šventąjį Tėvą ir padovanojo jam unikalią trispalvę Vilniaus krašto verbą. Naujajam katalikų dvasiniam lyderiui Prezidentė palinkėjo ieškoti kelių ne tik į tikinčiųjų, bet ir į netikinčiųjų širdis, stiprybės, išminties ir valios jo kilniame ganytojiškame darbe.

Prezidentės teigimu, naujajam Bažnyčios vadovui tenka didelė atsakomybė padėti kurti geresnį ir taikesnį pasaulį, skatinti santarvę, pasitikėjimą ir pagalbą vieni kitiems, plėtoti žmogiškąjį dialogą ne tik tarp katalikų, bet ir tarp skirtingų konfesijų atstovų. Pasaulis ir Lietuva su naujuoju popiežiumi sieja atsinaujinimo viltis.

„Popiežius yra moralinis autoritetas ir dvasinis vadovas daugiau kaip milijardui katalikų visame pasaulyje. Iš naujo lyderio visada tikimasi teigiamų pokyčių, naujovių, didesnio dėmesio paprastam žmogui. Šiandien pasaulis susiduria su daugybe iššūkių – skurdu, kariniais konfliktais, ekonomine ir vertybių krize ir tikisi, kad Bažnyčia aktyviai prisidės prie jų sprendimo bei prie geresnio ir teisingesnio pasaulio kūrimo“, – sako šalies vadovė.

Valstybės vadovės teigimu, Lietuva, kur nuo seno taikiai sugyvena skirtingos religinės bendruomenės ir tautos, ypač remia Šventojo Sosto pastangas skatinti bendruomeniškumą, religijų ir civilizacijų dialogą ir pagarbą žmogaus teisėms. Prezidentė tikisi, kad katalikų dvasinis vadovas padės puoselėti šias vertybes ir visoje Europoje.

Džojos Gundos Barysaitės nuotr.

Prezidentės spaudos tarnyba

www.lrp.lt

 

Vienas atsakymas į “Atsinaujinimo viltis pasauliui ir Lietuvai”

Komentarai uždrausti.