Velykų sveikinimas

Viltis iš naujo bunda, šyla,

Ramybė beldžias į namus.

Velykų šventė jau prabilo

Ir laimina kiekvieną – mus visus.

 

Su šv. Velykom

sveikina

Punsko valsčiaus taryba, viršaitis ir darbuotojai

velykos