„Amerika pirtyje“ Punske

XXVIII klojimo teatrų festivalyje, kuris vyko 2019 m. liepos 14 dieną Punsko lietuvių kultūros namuose, matėme Keturakio (brolių Antano ir Juozo Vilkutaičių) lietuvių teatro klasikos komediją „Amerika pirtyje“. Apie naują šio veikalo interpretaciją pasakoja LKN teatrų režisierė Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė. Ją kalbina Monika Valinčiūtė.

sb, punskas.pl