Ant „Kregždės“ sparnų (1). Aš ir teatras

Filmo autoriai: Sigitas Birgelis ir Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė. Filmavo punskas.pl studija. Muzika – Arnoldas Vaznelis. Punskas, 2017.

Filme dalyvavo:

 • „Kregždutės“ ir „Kregždės“ vadovė Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė
 • „Kregždutės“ ir „Kregždės“ krikštamotė Teklė Paransevičienė
 • Irmina Liškauskaitė
 • Ina Pečiulytė
 • Ramūnas Zdanys
 • Tomas Žilinskas
 • Tomas Senda
 • Monika Valinčiūtė
 • Daiva Grigutytė
 • Gintarė Vektoriūtė
 • Uršulė Aleksaitė
 • Ieva Kalinauskaitė
 • Viktorija Petruškevičiūtė
 • Mangirdas Vektorius
 • Aiva Viganauskaitė
 • Gabija Uzdilaitė
 • Tomas Čėpla
 • Amelija Pajaujytė
 • Tomas Venslauskas
 • Greta Valinčiūtė

sb, punskas.pl 

 Punsko LKN vaikų teatras „KREGŽDUTĖ“

Vaikų dramos būrelio vadovės:

 • Jūratė Kardauskienė
 • Aldona Raguckienė
 • Teklė Paransevičienė

Pastatyti spektakliai:

 • 1981 m. S. Kymantaitė-Čiurlionienė „Dvylika brolių juodvarniais lakstančių“. Rež. Jūratė Kardauskienė
 • 1982 m. A. Liobytė „Meškos trobelėje“. Rež. Jūratė Kardauskienė
 • 1983 m. V. Palčinskaitė „Mergaitė vejasi vasarą“. Rež. Jūratė Kardauskienė
 • 1989 m. B. Buivydaitė „Stebuklingoji radasta“. Rež. Aldona Raguckienė
 • 1990 m. V. Palčinskaitė „Trys negražios karalaitės“. Rež. Teklė Paransevičienė
 • 1993 m. „Kalėdų Senelis“. Rež. Teklė Paransevičienė
 • 1993 m. D. Čiurlionytė „Pasakų šalis“. Rež. Teklė Paransevičienė

„KREGŽDUTĖS“ vadovė Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė

Pastatyti spektakliai:

 • 2008 m. J. Vaičiūnaitė „Skersgatvio pasaka“. Rež. Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė
 • 2009 m. G. Germanavičienė „Vėjo botagas“. Rež. Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė
 • 2010 m. R. Skučaitė „Viens, du, trys“. Rež. Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė
 • 2011 m. R. Kaškauskas „Apie varles ir burtininkus“. Rež. Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė, dail. Teklė Paransevičienė
 • 2012 m. „Lapė gudragalvė“ pagal liet. l. pasaką. Rež. Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė, dail. Teklė Paransevičienė
 • 2012 m. R. Kaškauskas „Paršiukai muškietininkai“. Rež. Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė
 • 2012 m. „Lapė ir kaliošai“ pagal L. Jakimavičiaus pasaką. Rež. Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė.
 • 2014 m. A. Karosaitė „Snieguolė ant Dėmesio blakstienos“. Rež. Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė, muz. Arnoldas Vaznelis
 • 2014 m. J. Katkevičiūtė „Marionetės“. Rež. Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė
 • 2014 m. K. Donelaitis „Metai“ – „Pavasario linksmybės“ (poetinė kompozicija). Rež. Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė
 • 2015 m. A. Liobytė „Devyniabrolė“. Rež. Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė, muz. Arnoldas Vaznelis
 • 2016 m. A. Lindgren „Pepė“. Rež. Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė, muz. Arnoldas Vaznelis
 • 2017 m. C. Lewis „Alisa stebuklų šalyje“. Rež. Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė

           

Vaikų dramos būrelyje ir „Kregždutėje“ dalyvavo:

 1. Adamčikaitė Darija
 2. Aleksa Vidas
 3. Aleksaitė Uršulė Sofija
 4. Ališauskas Donatas
 5. Balyta Aidis
 6. Balyta Petras
 7. Balyta Tomas
 8. Berneckaitė Danutė
 9. Berneckas Tomas
 10. Burauskaitė Danutė
 11. Burdinaitė Rūta
 12. Čėpla Tomas
 13. Čėplaitė Aldona
 14. Gasperavičiūtė Birutė
 15. Gasperavičiūtė Irena
 16. Grigutis Martynas
 17. Grigutis Romas
 18. Grigutytė Alicija
 19. Grigutytė Daiva
 20. Jaskevičiūtė Mažena
 21. Jonušonis Romas
 22. Jonušonytė Jolanta
 23. Jurkiūnaitė Jolanta
 24. Jurkiūnas Valentas
 25. Kalesinskaitė Zita
 26. Kardauskaitė Elė
 27. Kardauskaitė Jurgita
 28. Kardauskaitė Lida
 29. Kliučinskas Jonas
 30. Kogačiauskaitė Diana
 31. Krakauskaitė Inga
 32. Krakauskaitė Irena
 33. Krakauskas Patrikas
 34. Kraužlys Edvinas
 35. Kraužlytė Živilė
 36. Kuosaitė Julija
 37. Liškauskaitė Ingrida
 38. Liškauskaitė Irmina
 39. Marcinkevičius Mantas
 40. Matulevičiūtė Adriana
 41. Matulevičiūtė Klaudija
 42. Misiukonis Rimas
 43. Nevulytė Jovita
 44. Pajaujis Edvinas
 45. Pajaujytė Amelija
 46. Paransevičius Algirdas
 47. Paransevičius Arūnas
 48. Paransevičius Rimas
 49. Paransevičienė Teklė
 50. Paransevičiūtė Rasa
 51. Pečiulytė Ina
 52. Petruškevičius Petras
 53. Petruškevičiūtė Gabija
 54. Petruškevičiūtė Viktorija
 55. Pykys Vidas
 56. Rėkaitė Andželika
 57. Sankauskaitė Asta
 58. Senda Tomas
 59. Sinkevičiūtė Jolanta
 60. Slavickas Lukas
 61. Slavickas Martynas
 62. Staskevičiūtė Aleksandra
 63. Staskevičiūtė Cilė
 64. Šidlauskaitė Edita
 65. Šliaužys Vidas
 66. Šliaužytė Daiva
 67. Šliaužytė Danguolė
 68. Uzdila Deivydas
 69. Uzdila Gintautas
 70. Uzdila Petras
 71. Uzdilaitė Aldona
 72. Uzdilaitė Alicija
 73. Uzdilaitė Asta
 74. Uzdilaitė Audra
 75. Uzdilaitė Daiva
 76. Uzdilaitė Dalia
 77. Uzdilaitė Gabija
 78. Uzdilaitė Loreta
 79. Uzdilaitė Nerutė
 80. Uzdilaitė Rasa
 81. Uzdilaitė Vaiva
 82. Vaicekauskaitė Edita
 83. Vaičiulytė Daiva
 84. Vaičiulytė Darija
 85. Vaičiulytė Donata
 86. Vaičiulytė Jurgita
 87. Vaičiulytė Rima
 88. Valenskaitė Virginija
 89. Valinčiūtė Erika
 90. Valinčiūtė Greta
 91. Valinčiūtė Indra
 92. Valinčiūtė Monika
 93. Valinčiūtė Silvija
 94. Vaznelis Algis
 95. Vaznelis Bronius
 96. Vaznelytė Alma
 97. Vaznelytė Danutė
 98. Vektorius Mangirdas
 99. Vektorius Robertas
 100. Vektoriūtė Gintarė
 101. Venslauskaitė Aldutė
 102. Venslauskaitė Birutė
 103. Venslauskas Lukas
 104. Viganauskaitė Aiva
 105. Viganauskas Adomas
 106. Vyšniauskas Mantas
 107. Zabarauskaitė Alina
 108. Zdanavičiūtė Edita
 109. Zdanys Ramūnas
 110. Žilinskas Tomas

 

Punsko LKN jaunių teatras „KREGŽDĖ“

Pastatyti spektakliai:

 • 2011 m. pagal G. Bilbokaitę „Pabūkim angelais“. Rež. Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė, muz. Audra Uzdilaitė, Tomas Senda
 • 2012 m. pagal A. de Saint-Exupery „Mažasis princas“. Rež. Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė
 • 2013 m. A. Kairys „Ugnies daina“. Rež. Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė
 • 2013 m. pagal S. Nėries poemą „Eglė žalčių karalienė“. Rež. Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė
 • 2015 m. pagal J. Malinauskaitės eiles „Atsibudimas“. Rež. Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė, muz. Arnoldas Vaznelis.
 • 2016 m. pagal A. Žukausko eiles „Obuolių kritimas“. Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė
 • 2017 m. R. Kaškauskas „Mirusi šokėja“. Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė

Poetinės kompozicijos:

 • 2012 m. „Pro bubelioko langą“, skirta poeto Albino Žukausko 100-osioms gimimo metinėms paminėti. Rež. Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė
 • 2013 m. „Simonas Norkus“, skirta kunigo 100-osioms mirties metinėms paminėti. Rež. Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė
 • 2014 m. „Rudens gėrybės“ pagal Kristijono Donelaičio „Metus“, skirta rašytojo 300-osioms gimimo metinėms paminėti. Rež. Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė
 • 2015 m. „Toks gyvenimas“, skirta poeto Juozo Kėkšto 100-osioms gimimo metinėms paminėti. Rež. Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė, muz. Arnoldas Vaznelis
 • 2016 m. „Buvau partizanų ryšininkė“ T. Pauliukonytės-Kalvinskienės knygos sutiktuvėms. Rež. Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė
 • 2017 m. „Šiurpilų gynimas“ pagal mokytojo J. Stoskeliūno-Papelenio kūrybą. Rež. Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė

„Kregždėje“ dalyvavo:

 1. Burdinaitė Raminta
 2. Čėpla Tomas
 3. Čėpla Matas
 4. Dzemionas Mantas
 5. Grigutytė Daiva
 6. Grigutytė Erika
 7. Grigutytė Vida
 8. Krakauskaitė Julija
 9. Kraučeliūnaitė Jurgita
 10. Kraužlytė Živilė
 11. Kuosaitė Julija
 12. Kuosaitė Julita
 13. Liškauskaitė Ingrida
 14. Liškauskaitė Irmina
 15. Maksimavičius Kornelijus
 16. Malinauskaitė-Vektorienė Jolanta
 17. Matulevičiūtė Adriana
 18. Murauskaitė Anastazija
 19. Pečiulytė Ina
 20. Senda Tomas
 21. Stoskeliūnas Norbertas
 22. Šidlauskaitė Edita
 23. Talandis Petras
 24. Uzdilaitė Audra
 25. Valinčiūtė Monika
 26. Vaznelis Arnoldas
 27. Vektorius Mangirdas
 28. Vydraitė Dalia
 29. Zdanavičiūtė Edita
 30. Zdanys Ramūnas
 31. Žilinskas Tomas

 „KREGŽDĖS“ vadovė Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė