Apgailėtinas sprendimas

2019 m. liepos 24 d., trečiadienį, Vilniaus miesto savivaldybės taryba, nepaisydama visuomenės protestų, priėmė sprendimą pervadinti Vilniaus Kazio Škirpos alėją į Trispalvės alėją. Už alėjos pervadinimą balsavo 21, prieš – 16 tarybos narių, vienas susilaikė.

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas yra apgailėtinas. Negalima nesutikti su mūsų portale paviešinto straipsnio „Priėmė sprendimą pervadinti Vilniaus Kazio Škirpos alėją į Trispalvės alėją“ gerbiamo Viktoro komentaru.

„Šiandienos nemaža Lietuvos visuomenės dalis, ypač jos politinis, kultūrinis, intelektualinis elitas, tapo liberalmarksistinio „modernizmo“ išpažintojai. Tad į sostinės mero postą pasirinko grynuolį neoliberalą Šimašių, o daugumą Tarybos narių sudaro visokie kraštutiniai kairieji ir „pažangieji“ liberalai, kuriems lietuvių tautos didvyriai, tautinės vertybės, lietuvių istorinė atmintis yra ne prie širdies. Nerimą kelia ir tai, kad „pažangieji“ liberalai daugeliu atveju jau užvaldė svarbias valstybės įstaigas, kultūros mokslo, švietimo organizacijas, pvz.: aukštųjų mokyklų, Lietuvos rašytojų sąjungos, istorijos institutų, didelę dalį leidyklų, kai kurių teatrų ir filharmonijų vadovavimą. Visa tai paaiškina, kodėl iki šiol pagrindinėje Vilniaus aikštėje nėra iškilaus laisvės kovotojams skirto paminklo, nepašalinami sovietukams skirti gatvių, aikščių, mokyklų pavadinimai, neiškeldinami visokiausių „cvirkų“, „janonių“ paminklai, o užtat uoliai vykdomi radikaliųjų žydų organizacijų nurodymai pažeminti, ištrinti iš atminties tikruosius lietuvių tautos didvyrius. Norima perrašyti tikrąją ir iškilią Lietuvos istoriją, ir tai iš dalies savo rankomis.   Viktoras“

punskas.pl