Apie Punsko bažnyčios liturginius drabužius

Ar stebėdami kunigą, aukojantį šventąsias Mišias, suvokiame jo dėvimos aprangos prasmę ir simboliką? Ar žinome, ką reiškia spalvos, naudojamos krikščioniškoje liturgijoje? Apie Punsko bažnyčios liturginius drabužius ir jų reikšmę religinių apeigų metu pasakoja kun. Marius Talutis.

sb, punskas.pl