Apie Seinų „Šaltinio“ spaustuvės 110-ųjų metinių minėjimą

Lietuvos Respublikos konsulato Seinuose vadovą Vaclavą Stankevičių kalbina Sigitas Birgelis.


punskas.pl