Ramonų kaimo kryžiai

Ramonai (lenk. Romaniuki) – kaimas Šipliškių valsčiuje, apie 6 km į rytus nuo Šipliškių. Garsėjo savo gyventojų aktyvumu ir patriotizmu. Iš šio kaimo kilę žymūs žmonės: Marija Kajackaitė-Jučienė (1919-1979) – Lietuvos baleto artistė, Juozas Kajackas (g. 1935 m.) – Lenkijos lietuvių visuomenės veikėjas, Jurgis Kolesinskis (1836-1912) – kunigas, 1863 m. sukilimo dalyvis, JAV lietuvių pirmosios …

Eglinės, Pavaiponės, Soželkų ir Žirvynų kaimų kryžiai

Eglinė, Pavaiponė, Soželkos ir Žirvynai – visi šie kaimai yra Šipliškių valsčiaus ir Punsko parapijos teritorijoje. Dar prieš kelis dešimtmečius gyventojų daugumą sudarė lietuviai. Tik Eglinės kaimo kelios šeimos, siųsdamos vaikus į Punsko lietuvišką mokyklą, išsaugojo savo tėvų kalbą ir papročius. Teksto ir nuotraukų autorė mokyt. Gražina Bliūdžiuvienė              

Jotvingių ir prūsų gyvenvietėje

Norėdamos geriau susipažinti su Punsko valsčiumi, aplankėme dar vieną žymią lankytiną vietą – Jotvingių ir prūsų gyvenvietę. Mus maloniai sutiko ir įdomiai papasakojo apie šios gyvenvietės simboliką jos įkūrėjas Petras Lukoševičius. Ekskursiją pradėjome nuo akmenimis grįsto baseino ir jame esančios prūsų arkos. Ponas Petras mums paaiškino arkoje esančių ženklų reikšmę ir iš kur jie yra …

Apie lalavimą ir margučius

 Su šv. Velykomis į žemę tesugrįžta gyvenimas ir džiaugsmas. Tesugrįžta jis ir į visų namus bei širdis!  „Taip giedra ir linksma, tiek šviečia vilties, vien meilę norėtum dainuoti, apimti pasaulį, priglaust prie širdies“, gerų švenčių visiems palinkėti. Su šv. Velykom!  Onutė Severinaitė-Skripkienė, kilusi iš Burokų kaimo, gyvenanti Dusnyčioje, prisimena lalavimą ir jaunystėje sakytas oracijas: – …

Seinuose minėtos vyskupo Antano Baranausko 110-osios mirties metinės

Vakar, lapkričio 29 d., „Lietuvių namuose“ susirinko kelių mokyklų atstovai (Punsko gimnazijos, Seinų „Žiburio“, miesto gimnazijos). Čia pagarbiai minėtos vyskupo Antano Baranausko 110-osios mirties metinės. Pristatyta poeto ir vyskupo biografija, deklamuotos ir dainuotos jo kūrinių ištraukos (lietuviškai ir lenkiškai). Renginį atidarė ir pabaigoje už dalyvavimą mokiniams ir mokyklų direktoriams dėkojo Vysk. Antano Baranausko fondo „Lietuvių …

Valinčių kaimo kryžiai

Valinčių kaimo kryžiai

Valinčiai – vidutinio dydžio kalvotas kaimas, įsikūręs XVII a. pradžioje apie 2 km į rytus nuo Punsko, prigludęs prie Lenkijos ir Lietuvos sienos, nuo amžių veikiamas lietuvių kultūros, atrodo, niekuo ypatingu neišsiskiriantis iš kitų 32 Punsko valsčiaus kaimų. Tačiau dėl savo praeities, karo audrų ir negandų vertas dėmesio ir pažinimo. Sodžiaus praeitis ir dabartis – …

Nuo mažens su adata

Kiekvienas žmogus anksčiau ar vėliau susiranda tai, kas jam patinka, ką mėgsta daryti, kuo gali dalintis su kitais. Nuo seno kaime ypač reikalingas buvo siuvėjas ar batsiuvys. Tėvas ar motina siuvėjai pamokydavo sūnus ar dukras šio amato, kad ateity jie galėtų iš to pragyventi. Seniau žmonėms trūko aprangos, apavo, nebuvo medžiagų, siūlų. Vieni kūlė, mynė …

Klevų kaimo kryžiai

Klevų kaimo kryžiai

Klevai – dzūkų kaimo gyvenvietė, įsikūrusi rytiniame Klevaičio ežero krašte. Kaimo pavadinimas kilęs kaip tik nuo Klevaičio ir Klevo ežerų pavadinimų. Klevų kaime yra 56 šeimos, didžioji jų dalis – lietuviškos. 5 šeimos yra lenkų tautybės. Kaimo teritorijoje aptinkamas piliakalnis, kur anksčiau vykdavo sąskrydžiai. Nuotraukų ir teksto autorė Vida Grigutytė

Ramoniškių kaimo kryžiai

Ramoniškių kaimo kryžiai

Ramoniškės – kaimas Krasnapolio valsčiuje, Seinų apskrityje, Palenkės vaivadijoje. Kaime gyvena tiek pat lietuvių ir lenkų. Čia veikė kultūros namai ir pradinė mokykla. Kaimas yra populiari turistinė vietovė, nes šioje apylinkėje čia daug ežerų, gražių draustinių. Seinos upėje yra saugomi bebrai. Kadaise šiame krašte gyveno jotvingiai. Nuo XIII a. kaimas priklausė Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei. 1920 m. …

Rudens gėrybių šventė

Rugsėjo 16 dieną Punsko lietuvių liaudies kultūros centre vyko 2012 metų Rudens gėrybių šventė. Renginio metu šurmuliavo mūsų krašto tautodailininkų ir amatininkų bei maisto gaminių mugė, buvo galima pamatyti senovinius žaidimus vaikams ir su vaikais, linų rovimo programą, Sangrūdos bei Punsko LKN teatrų spektaklius. Susirinkusius linksmino Seinų „Lietuvių namų“ kaimo kapela „Šalcinis“, „Alna“ bei grupė …

Baltų vienybės ugnies sąšauka 2012

2012 m. rugsėjo 22 d. 20-21 val. minint Baltų vienybės dieną kviečiame visus baltų genčių palikuonis Lietuvoje, Latvijoje, Lenkijoje ir visame pasaulyje įsijungti į Baltų vienybės ugnies sąšauką ir uždegti ugnis ant kalnų, piliakalnių, su baltų istorija susijusiose vietose. Prieš 776 metus baltų gentys susivienijo ir Saulės mūšyje sumušė Kalavijuočių ordiną. Saulės mūšio diena Lietuvos …

Ožkinių kaimo kryžiai

Ožkinių kaimo kryžiai

Ožkiniai – jau nuo seno lietuvių gyvenamas kaimas. Ožkiniai minimi 1602 m. aktuose. Tam tikru laiku kaimas buvo vadinamas Donbrauninkais. Čia 42 sodybos. Lietuviai sudaro apie 80% visų gyventojų skaičiaus. Nuotraukų autorius Albertas Šliaužys

Laisvės kovų minėjimas Lazdijuose

Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija paminėjo Laisvės kovų muziejaus veiklos 20-metį. 2012 m. rugpjūčio 9 d. renginyje dalyvavo laisvės kovų dalyviai, buvę politiniai kaliniai, tremtiniai bei jų artimieji, taip pat garbingi svečiai iš Vilniaus, Lazdijų savivaldybės, Alytaus, Varėnos rajonų, Druskininkų tremties ir rezistencijos muziejaus. Renginio metu skambėjo dainos, kurias atliko laisvės kovų dainų ansamblis „Žilvitis“, Lazdijų …

Šlynakiemio kaimo kryžiai

Šlynakiemio kaimo kryžiai

Šlynakiemis – kaimas, priklausantis Punsko valsčiui ir Punsko parapijai. Šiuo metu čia gyvena 249 žmonės. Daugiau kaip 90% gyventojų yra lietuviai. Per kaimą teka upė Šalčia. Šlynakiemio teritorijoje yra 3 ežerai: Juodis, Meldinis, Bebrutis. Pastarajame įrengtas upinių bebrų rezervatas. Nuotraukų autorė Daiva Valinčiūtė