Prisiminimai iš audėjos Onos Krakauskaitės gyvenimo. Nelengva gyvenimo pradžia

Diena kaip daugelis, nieko ypatingo. Dukra Allegro puslapiuose ieško sau suknelės, sūnus žaidžia „NBA“, kitas per Facebooką ieško naujų draugų, aš sėdžiu prie kompiuterio ir rašau. Mintimis pasineriu į praeitį, ir matau mamos tetą, sėdinčią prie staklių ir kvėpavimo ritmu audžiančią naują kilimą. Pamaži, įdėmiai jungia siūlą prie siūlo, narsto, derina spalvas, kad gautų anksčiau …

Dusnyčios kaimo kryžiai

Dusnyčios kaimo kryžiai

Dusnyčia – kaimas Seinų valsčiuje, tarp Galadusio ir Alno ežerų, prie Dusios upelio, 2 km į šiaurės vakarus nuo kelio Lazdijai-Augustavas. 130 gyventojų (2003 m.). Prie Dusnyčios prijungti Tarnuvkos ir Kalviškių kaimeliai. XVI a. antrojoje pusėje Dusnyčia buvo gatvinis kaimas, turėjo smuklę ir malūną. 1644 m. kaimas vadintas Padusia. Iki Pirmojo pasaulinio karo Dusnyčioje gyveno …

Kaimų kryžiai – mūsų kultūros aruodai

Kiekviename Punsko ir Seinų krašto kaime stovi mediniai ir akmeniniai kryžiai, įvairios „saulutės“, kryžiai geležinėmis viršūnėmis, ornamentuoti, papuošti gėlėmis, apsodinti eglaitėmis, menantys laikus ir žmones, kurių iki šiol nelikę nė pėdsako. Visa tai yra labai vertingas lietuvių liaudies meno palikimas, kurį būtinai reikia puoselėti ir saugoti. Kaimo kryžius galima aptikti prie ūkininkų sodybų, vieškelių kryžkelėse …

Žagarių kaimo kryžiai

Žagariai – nemažas kaimas, apie 6 km nutolęs į šiaurę nuo Seinų. Rytinėje kaimo dalyje yra gan aukšta kalva, nuo kurios matomos tolimos apylinkės. Žagarius supa 7 ežerai: Galadusis, Dusalis, Dusalukas, Drūtežeris, Raistežeris, Stabingis bei Alnas. Kaimo viduryje, aukštesnėje vietoje, tarp pušų stovi mūrinė bažnytėlė, kur kiekvieną sekmadienį vyksta pamaldos lietuvių kalba. Anksčiau toje pačioje …