Istorijos paveldo konferencija bei knygos apie knygnešius sutiktuvės

2018 m. kovo 17 d. Punsko savivaldybės salėje, minint Knygnešių dieną ir Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 100-metį, vyko istorijos paveldo konferencija bei knygos „Punsko, Seinų ir Lazdijų krašto knygnešiai ir daraktoriai“ sutiktuvės. Susirinkusius pasveikino „Aušros“ leidyklos direktorius Sigitas Birgelis, Punsko valsčiaus viršaitis Vytautas Liškauskas, LR konsulato Seinuose vadovas Vaclav Stankevič bei Lazdijų savivaldybės meras Artūras Margelis. Pranešimus skaitė: …

Kreivėnuose paminėta Knygnešių diena

2018 m. kovo 17 d. Kreivėnuose prie knygnešio Povilo Matulevičiaus paminklo paminėta Knygnešių diena. Dalyvavo LR konsulato Seinuose vadovas Vaclav Stankevič, Lazdijų meras Artūras Margelis, Punsko valsčiaus viršaitis Vytautas Liškauskas, Punsko licėjaus mokiniai bei istorijos paveldo konferencijos dalyviai. sb, punskas.pl

Pėsčiųjų žygis “100 km Lietuvos 100-mečiui”

 Š. m. vasario 16 dieną Punske ir aplinkiniuose kaimuose tvyrojo šventiška, pakili nuotaika: sodybose, prie gyvenamųjų namų plėvesavo trispalvės vėliavos, visi pagal galimybes įsijungė į Lietuvos Nepriklausomybės minėjimą. Suaugę ir pagyvenę, darželinukai ir moksleiviai, pasipuošę tautiniais drabužiais, trispalviais kaspinais, šalikais, juostelėmis, nešini savo įstaigų, mokyklų, ansamblių, Lietuvos trispalvėmis ir istorinėmis vėliavomis, dalyvavo Lietuvos intencija aukojamose …

Šalis, kur miega kapuos didvyriai

sb, punskas.pl *** Graži tu, mano brangi tėvyne, Šalis, kur miega kapuos didvyriai: Graži tu savo dangaus mėlyne!  Brangi: tiek vargo, kančių prityrei. Kaip puikūs slėniai sraunios Dubysos,  Miškais lyg rūta kalnai žaliuoja; O po tuos kalnus sesutės visos  Griaudžiai malonias dainas ringuoja. Ten susimąstęs tamsus Nevėžis Kaip juosta juosia žaliąsias pievas; Banguoja, vagą giliai …

Seinuose atidaryta Lietuviška menė

2018 m. vasario 18 d. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 100-mečio proga Seinuose buvo atidaryta Lietuviška menė. Menės Seinų kunigų seminarijos rūmuose įkūrimas yra svarbus ir istorine, ir politine prasme. Joje bus įamžintas seminarijos auklėtinių ir nepriklausomos Lietuvos kūrėjų atminimas. LR konsulatas Seinuose dėjo daug pastangų, kad šios menės įkūrimui pritartų vietinė Seinų valdžia bei dabartinė pastato …

Šv. Mišios Lietuvos Jubiliejui Seinuose

2018 m. vasario 18 d. Seinuose minėtos Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 100-osios metinės. Iškilmės prasidėjo eisena iš „Lietuvių namų“ į baziliką, kurioje vyko šv. Mišios. Jas atnašavo: Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegatas užsienio lietuvių katalikų sielovadai prelatas Edmundas Putrimas, Seinų parapijos klebonas Zbigniew Bzdak, Seinų vikaras kun. Petras Gucevičius, Punsko parapijos klebonas Česlovas Baganas bei kunigas Alfonsas Jurkevičius.   …

„VIENYBĖ TEŽYDI“ (3 dalis)

2018 m. vasario 17 d. Punsko lietuvių kultūros namuose vyko Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 100-mečiui skirtas koncertas „Vienybė težydi“. Dalyvavo Punsko meno saviveiklininkai. sb, punskas.pl

Suvalkų lietuviai šventė Lietuvos jubiliejinį gimtadienį

Vasario 16-osios, arba Lietuvos valstybės atkūrimo, šventę šiemet Suvalkų lietuviai šventė 2018-02-18 (sekmadienį). Tai buvo išskirtinė šventė, kadangi Lietuva ir lietuviai, gyvenantys už jos ribų, minėjo valstybės atkūrimo šimtąsias metines. Renginiui suvalkiečiai pradėjo ruoštis jau seniai. Anksčiau Lenkijos lietuvių draugijos Suvalkų skyriaus pirmininkė Onutė Virbylienė parūpino varpą, ant kurio paskui išgraviruotas užrašas „LLD Suvalkų skyrius. …

„VIENYBĖ TEŽYDI“ (2 dalis)

2018 m. vasario 17 d. Punsko lietuvių kultūros namuose vyko Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 100-mečiui skirtas koncertas „Vienybė težydi“. Dalyvavo Punsko meno saviveiklininkai. sb, punskas.pl

Vasario 16-oji Seinų „Žiburio“ mokykloje

2018 m. vasario 16 d. Seinų „Žiburio“ mokykloje vyko Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 100-ųjų metinių minėjimas. Iškilmėse dalyvavo Lietuvos vyskupų delegatas užsienio lietuvių katalikų sielovadai prelatas Edmundas Putrimas bei LR konsulato Seinuose vadovas Vaclav Stankevič. sb, punskas.pl