Choreografinis sambūris „Jotva“ (2 dalis)

1956 m. birželio 21 d. buvo iškilmingai atidaryti Punsko lietuvių kultūros namai. Nuo pat įsisteigimo čia rinkdavosi teatralai, dainininkai, muzikantai ir šokėjai. Šiuo metu Lietuvių kultūros namuose veikia: choreografinis sambūris „Jotva“, mišrus choras „Dzūkija“, kapela „Klumpė“, vaikų teatras „Kregždutė“, jaunimo teatras „Kregždė“, klojimo teatras, šokių grupė „Vyčiai“, vaikų liaudies meno studija „Puniukai“, vaikų vokalinis ansamblis …

Choreografinis sambūris „Jotva“ (1 dalis)

1956 m. birželio 21 d. buvo iškilmingai atidaryti Punsko lietuvių kultūros namai. Nuo pat įsisteigimo čia rinkdavosi teatralai, dainininkai, muzikantai ir šokėjai. Šiuo metu Lietuvių kultūros namuose veikia: choreografinis sambūris „Jotva“, mišrus choras „Dzūkija“, kapela „Klumpė“, vaikų teatras „Kregždutė“, jaunimo teatras „Kregždė“, klojimo teatras, šokių grupė „Vyčiai“, vaikų liaudies meno studija „Puniukai“, vaikų vokalinis ansamblis …

Jaunimo teatras „Kregždė“

1956 m. birželio 21 d. buvo iškilmingai atidaryti Punsko lietuvių kultūros namai. Nuo pat įsisteigimo čia rinkdavosi teatralai, dainininkai, muzikantai ir šokėjai. Šiuo metu Lietuvių kultūros namuose veikia: choreografinis sambūris „Jotva“, mišrus choras „Dzūkija“, kapela „Klumpė“, vaikų teatras „Kregždutė“, jaunimo teatras „Kregždė“, klojimo teatras, šokių grupė „Vyčiai“, vaikų liaudies meno studija „Puniukai“, vaikų vokalinis ansamblis …

Vaikų teatras „Kregždutė“

1956 m. birželio 21 d. buvo iškilmingai atidaryti Punsko lietuvių kultūros namai. Nuo pat įsisteigimo čia rinkdavosi teatralai, dainininkai, muzikantai ir šokėjai. Šiuo metu Lietuvių kultūros namuose veikia: choreografinis sambūris „Jotva“, mišrus choras „Dzūkija“, kapela „Klumpė“, vaikų teatras „Kregždutė“, jaunimo teatras „Kregždė“, klojimo teatras, šokių grupė „Vyčiai“, vaikų liaudies meno studija „Puniukai“, vaikų vokalinis ansamblis …

Mišrus choras „Dzūkija“

1956 m. birželio 21 d. buvo iškilmingai atidaryti Punsko lietuvių kultūros namai. Nuo pat įsisteigimo čia rinkdavosi teatralai, dainininkai, muzikantai ir šokėjai. Šiuo metu Lietuvių kultūros namuose veikia: choreografinis sambūris „Jotva“, mišrus choras „Dzūkija“, kapela „Klumpė“, vaikų teatras „Kregždutė“, jaunimo teatras „Kregždė“, klojimo teatras, šokių grupė „Vyčiai“, vaikų liaudies meno studija „Puniukai“, vaikų vokalinis ansamblis …

Vaikų vokalinis ansamblis “Balsynėlis”

1956 m. birželio 21 d. buvo iškilmingai atidaryti Punsko lietuvių kultūros namai. Nuo pat įsisteigimo čia rinkdavosi teatralai, dainininkai, muzikantai ir šokėjai. Šiuo metu lietuvių kultūros namuose veikia: choreografinis sambūris „Jotva“, mišrus choras „Dzūkija“, kapela „Klumpė“, vaikų teatras „Kregždutė“, jaunimo teatras „Kregždė“, klojimo teatras, šokių grupė „Vyčiai“, vaikų liaudies meno studija „Puniukai“, vaikų vokalinis ansamblis …

Šokių grupė „Vyčiai“

Šokių grupė „Vyčiai“ veikia nuo 2001 m. Joje 16 dalyvių. Suaugusių asmenų grupė šoka lietuvių liaudies ir sceninius šokius akompanuojant kapelai „Klumpė“. Vadovė – Asta Pečiulienė. sb, punskas.pl

Punsko LKN klojimo teatras

1956 m. birželio 21 d. buvo iškilmingai atidaryti Punsko lietuvių kultūros namai. Nuo pat įsisteigimo čia rinkdavosi teatralai, dainininkai, muzikantai ir šokėjai. Šiuo metu Lietuvių kultūros namuose veikia: choreografinis sambūris „Jotva“, mišrus choras „Dzūkija“, kapela „Klumpė“, vaikų teatras „Kregždutė“, jaunimo teatras „Kregždė“, klojimo teatras, šokių grupė „Vyčiai“, vaikų liaudies meno studija „Puniukai“, vaikų vokalinis ansamblis …

Punsko LKN kapela „Klumpė“

1956 m. birželio 21 d. buvo iškilmingai atidaryti Punsko lietuvių kultūros namai. Nuo pat įsisteigimo čia rinkdavosi teatralai, dainininkai, muzikantai ir šokėjai. Šiuo metu Lietuvių kultūros namuose veikia: choreografinis sambūris „Jotva“, mišrusis choras „Dzūkija“, kapela „Klumpė“, vaikų teatras „Kregždutė“, jaunimo teatras „Kregždė“, klojimo teatras, šokių grupė „Vyčiai“, vaikų liaudies meno studija „Puniukai“, vaikų vokalinis ansamblis …

Punsko LKN švenčia 60-metį

Prieš 60 metų, birželio 21 d., tuometinėse valsčiaus patalpose (žydų rabino namuose) buvo iškilmingai atidaryti Punsko lietuvių kultūros namai. Prie jų įsteigimo prisidėjo Petras Rolofas ir jo motina Sofija Hofnerienė bei mūsų krašto kultūros veikėjai: Juozas Maksimavičius, Vincas Valinčius, Viktoras Jankauskas, Petronelė ir Juozas Jakimavičiai ir kt.  Lietuvių kultūros namuose prieglobstį surado įvairių meno sričių atstovai: teatralai, …