Punsko licėjaus 60 metų jubiliejus. Iškilmingas koncertas (2)

2016 m. birželio 25 d. Lietuvių kultūros namuose vyko Punsko Kovo 11-osios lietuvių licėjaus iškilmingas jubiliejinis koncertas. Dalyvavo: Gedimino Kraužlio suburta vokalinė grupė, vokalinis-instrumentinis ansamblis „Ulbuonėlės“, folkloro ansamblis „Šalcinėlis“, šokių grupė „Šalčia”, choras „Pašešupiai“, grupės: „Pavasaris“, „Sau“, „Šešupė“. Parodyti montažai, parengti pagal Algio Uzdilos, Janinos Aleksaitės, Jolantos Malinauskaitės-Vektorienės ir Birutės Jonuškaitės kūrybą. Pasirodė ir profesionalai …

Punsko licėjaus jubiliejaus oficialiosios iškilmės

Birželio 25 dieną Lietuvių kultūros namuose vyko Punsko Kovo 11-osios licėjaus 60 metų jubiliejaus oficialiosios iškilmės. Šventės pradžioje buvo įnešta mokyklos vėliava bei sugiedoti Lenkijos ir Lietuvos himnai. Susirinkusiuosius pasveikino ir apie mokyklą papasakojo licėjaus direktorė Irena Marcinkevičienė. Vėliau vyko naujos licėjaus vėliavos įnešimas ir perdavimas. Tai atliko jos fundatorius Petras Vitkauskas. Susirinkusiųjų dėmesį patraukė prof. …

Punsko licėjaus jubiliejus. Iškilmingas koncertas (1)

2016 m. birželio 25 d. Lietuvių kultūros namuose vyko Punsko Kovo 11-osios lietuvių licėjaus iškilmingas jubiliejinis koncertas. Dalyvavo: Gedimino Kraužlio suburta vokalinė grupė, vokalinis-instrumentinis ansamblis „Ulbuonėlės“, folkloro ansamblis „Šalcinėlis“, šokių grupė „Šalčia”, choras „Pašešupiai“, grupės: „Pavasaris“, „Sau“, „Šešupė“. Parodyti montažai, parengti pagal Algio Uzdilos, Janinos Aleksaitės, Jolantos Malinauskaitės-Vektorienės ir Birutės Jonuškaitės kūrybą. Pasirodė ir profesionalai …

Punsko licėjaus 60-metis. Paroda

Birželio 22 dieną Punske prasidėjo Kovo 11-osios lietuvių licėjaus jubiliejaus renginiai. Mokyklos II aukšte buvo atidaryta paroda. Apie ją pasakoja parodos organizatoriai ir dalyviai. sb, punskas.pl