Punsko licėjaus steigimo istorija

2016 metais Punsko Kovo 11-osios lietuvių licėjus švęs 60-metį. Apie šią mokyklą pasakoja vienas pirmųjų licėjaus absolventų, jos ilgametis mokytojas ir direktorius Juozas Sigitas Paransevičius. sb, punskas.pl

Punsko licėjaus pradžių pradžia

2016 metais Punsko Kovo 11-osios lietuvių licėjus švęs 60-metį. Apie šią mokyklą pasakoja vienas pirmųjų licėjaus absolventų, jos ilgametis mokytojas ir direktorius Juozas Sigitas Paransevičius. sb, punskas.pl

Punsko licėjaus reikšmė

2016 metais Punsko Kovo 11-osios lietuvių licėjus švęs 60-metį. Apie šią mokyklą pasakoja vienas pirmųjų licėjaus absolventų, jos ilgametis mokytojas ir direktorius Juozas Sigitas PARANSEVIČIUS. sb, punskas.pl

Artėja Punsko licėjaus jubiliejus

Kitais metais Punsko Kovo 11-osios lietuvių licėjus švęs 60-metį. Prieš keletą mėnesių, birželio 28 d., buvo sukurtas jubiliejaus organizacinis komitetas. Jo pirmininku išrinktas Jonas Vydra. Organizacinį komitetą sudaro Punsko Kovo 11-osios licėjaus mokytojai, visų absolventų laidų atstovai, buvę direktoriai, lietuviškų organizacijų, kultūros ir švietimo įstaigų vadovai. Apie artėjantį jubiliejų pasakoja organizacinio komiteto pirmininkas Jonas Vydra ir …

Punsko licėjaus 60-ojo jubiliejaus organizacinis susirinkimas

Maloniai kviečiame į Punsko licėjaus 60-ojo jubiliejaus organizacinį susirinkimą, kuris vyks š.m. spalio 25 d. 9.30 val. licėjuje. Susirinkime aptarsime pasiruošimo pažangą. Informuosime apie paruoštą anketą. Klasių atstovus paprašysime atlikti konkrečius darbus.    Jonas Vydra, Organizacinio komiteto pirmininkas   Irena Marcinkevičienė, Punsko licėjaus direktorė    

Jei ne Punsko lietuvių licėjus, šiandien visi jaustumės daug skurdesni

 2016 metais Punsko Kovo 11-osios lietuvių licėjus švęs 60-metį. Jo buvusį direktorių, ilgametį mokytoją, visuomenininką ir rašytoją kalbina Sigitas Birgelis.  Sigitas Birgelis: Kaip, Jūsų galva, atrodytų mūsų kraštas šiandien, jeigu 1956 m. nebūtų Punske įsteigtas ir vėliau nebūtų veikęs lietuvių licėjus? Koks būtų Jūsų paties likimas?  Nors nesu šviesiaregis, vis dėlto dėsningame pasauly šį bei tą nesudėtinga …

Punsko licėjaus absolventai. Darius Zimnickas

2016 metais Punsko Kovo 11-osios lietuvių licėjus švęs 60-metį. Vienas iš licėjaus absolventų, kuriais galime didžiuotis, yra kelių Varšuvos chorų dirigentas dr. Darius Zimnickas. Muzika jis „užsidegė“ dar jaunystėje. Besimokydamas licėjuje įkūrė ansamblį „Šešupė“, kurį jo kraštiečiai maloniai prisimena iki šių dienų. Baigęs Punsko vidurinę mokyklą įstojo į Vilniaus konservatoriją, kurioje trejus metus mokėsi dirigavimo …

Irena Marcinkevičienė. Rengiamės Punsko licėjaus 60-ajam jubiliejui

Šių metų birželio 28 dieną, sekmadienį, Punsko Kovo 11-osios licėjuje įvyko susitikimas, kurio metu kalbėjome apie 2016-aisiais vyksiantį mokyklos jubiliejų. Susitikime dalyvauti kvietėme visus norinčius, o vardinius kvietimus išsiuntėme kiekvienos laidos atstovams. Sulaukėme didelio susidomėjimo. Dalyvavo beveik šimtas licėjaus absolventų. Aptarėme pagrindinius su rengiamu jubiliejumi susijusius klausimus. Jubiliejaus organizacinio komiteto pirmininku išrinktas Jonas Vydra. Organizacinį …

Dėl licėjaus jubiliejaus

Punsko bendrojo lavinimo licėjus 2016 metais švęs 60-ies metų jubiliejų. Mokykla per visus savo gyvavimo metus įspaudė gilius pėdsakus Lenkijos lietuvių gyvenime. Išleido apie 1500 absolventų. Mokyklos jubiliejus yra gera proga visiems susitikti, kartu įvertinti nueitą kelią. Mokytojų taryba kviečia į organizacinį susitikimą, vyksiantį š. m. birželio 28 d. licėjaus sporto salėje. Susitikimo pradžia 10 val. …