Apgailėtinas sprendimas

2019 m. liepos 24 d., trečiadienį, Vilniaus miesto savivaldybės taryba, nepaisydama visuomenės protestų, priėmė sprendimą pervadinti Vilniaus Kazio Škirpos alėją į Trispalvės alėją. Už alėjos pervadinimą balsavo 21, prieš – 16 tarybos narių, vienas susilaikė. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas yra apgailėtinas. Negalima nesutikti su mūsų portale paviešinto straipsnio „Priėmė sprendimą pervadinti Vilniaus Kazio Škirpos alėją …

Punske vyks literatūrinė popietė „Lemties ir meilės dainos“

Birštono viešosios bibliotekos direktorę Aliną Jaskūnienę ir vyr. bibliotekininkę Lediną Tamošiūnienę kalbina portalo punskas.pl redaktorius Sigitas Birgelis.  Sigitas Birgelis: Rugpjūčio 4 d. (sekmadienį) 13.30 val. (po šv. Mišių) Punsko parapijos svetainėje vyks poezijos ir muzikos popietė „Lemties ir meilės dainos“. Kuo įdomus šis renginys? Kas jo organizatoriai ir rėmėjai?  Alina Jaskūnienė: Poezijos ir muzikos popietės programa …

„Prašykite, ir bus jums duota“

    Kartą Jėzus vienoje vietoje meldėsi. Jam baigus maldą, vienas mokinys paprašė: „Viešpatie, išmokyk mus melstis, kaip ir Jonas išmokė savuosius mokinius“.     Jėzus tarė jiems: Kai melsitės, sakykite:     „Tėve, teesie šventas tavo vardas.     Teateinie  tavo karalystė.     Kasdieninės mūsų duonos duok mums kasdien     ir atleisk mums mūsų kaltes,     nes ir …

Kaip padėti sau kelionėje per vėžį?

Remiantis statistika, per artimuosius dvidešimt metų vėžio sergamumui didėjant iki 70 procentų, vienai iš trijų moterų ir vienam iš dviejų vyrų bus diagnozuota onkologinė liga. Pasaulyje kyla nerimas dėl vis jausnesnių pacientų, išgirstančių vėžio diagnozę. Priklausomai nuo šalies ir jos kultūrinių ypatumų iki 80 proc. sergančiųjų vėžiu naudojasi viena ar keliomis papildomomis priemonėmis, siekdami patys …

Kalba daug pasako apie žmogų

Kalba žmonėms reikalinga komunikacijai, t. y. informacijai gauti ir perduoti. Bendraudami su vietiniais žmonėmis galime pastebėti, jog punskiečių kalba yra savita. Atrodo, kad galima būtų sudaryti atskirą čia gyvenančių žmonių vartojamų žodžių žodyną. Punskiečiai savo kalboje nevengia barbarizmų. Tačiau būna ir tokių žodžių, kurių net barbarizmais nepavadinsi. Kalba yra iškraipoma, lenkiškiems žodžiams pridedamos lietuviškos galūnės. …

Iš bokšto matyti toliau: Veisiejų apžvalgos bokštas

 Norėdami plačiau apsidairyti kopiame į piliakalnius, lipame į medžių viršūnes ir pastatų bokštus. Fotografijai ir filmų kadrams fiksuoti iš viršaus pasitelkiame bepilotes skraidykles. O jeigu taip pačiam pasižvalgius po norimas vietas iš apžvalgos bokšto. Ką ir besakyti – atsiveria nuostabūs reginiai! Dabar Lietuvoje esama apie 30 apžvalgos bokštų (2019 m. vidurio duomenys). Besigrožinčių gamta irgi, …

Vakaro Mišiose vikaro atsisveikinimas ir sutiktuvės

2019 m. liepos 29 d. vakaro Mišias Punsko bažnyčioje atnašavo trys kunigai: klebonas Česlovas Baganas, patarnavimą baigiantis Marius Talutis bei sielovados darbą mūsų parapijoje pradedantis Povilas Slaminis. Giedojo bažnytinis choras. Pamaldoms baigiantis gausiai susirinkę parapijiečiai sugiedojo naujai atvykusiam vikarui „Ilgiausių metų“, kun. Mariui – Lietuvos himną ir vieną gražiausių giesmių „Marija, Marija“.    Paskui visi …

Arnoldo Vaznelio muzikinis spektaklis Anykščiuose

2019 m. liepos 28 d. Punsko lietuvių teatras „Aurora“ kartu su Punsko jaunimu lankėsi Anykščių kultūros centre. Jie parodė Arnoldo Vaznelio muzikinį spektaklį „Kol širdis vis dar plaka“, kurio premjera Punske įvyko 2018 m. rugpjūčio 11 d. Spektaklio autorius – Arnoldas Vaznelis Dainų žodžių autorė – Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė Choreografiniai judesiai – Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė, Milda Šliaužytė, …

Kun. Mariaus Talučio atsisveikinimas

2019 metų liepos pabaigoje sielovados darbą Punsko parapijoje baigė kunigas Marius Talutis. Punske jis tarnavo Dievui ir žmonėms 6-erius metus. Kunigo atsisveikinimas vyko liepos 28 d. Punske per šv. Mišias. Kunigo Mariaus Talučio atsveikinimas per sumą. Teresės Uzdilaitės nuotr. sb, punskas.pl

Šilainėje vyko Oninės

2019 metų liepos 27 dieną Šilainėje vyko tradicinė Oninių šventė. Po jos prasideda rugiapjūtė. Renginio šeimininkus ir dalyvius kalbina Monika Valinčiūtė. Onos vardas yra hebrajų ir lotynų kilmės. Išvertus į lietuvių kalbą jis reiškia malonę arba gailestingumą. Ona minima Naujajame Testamente. Šį vardą turėjo pranašė, kuri šventykloje pasakė, jog vaikelis Jėzus yra Mesijas. Lietuvių liaudies ikonografijoje šv. Ona vaizduojama …

Naktinis gatvės krepšinio turnyras

2019 m. rugpjūčio 9 dieną 17 val. sporto aikštelėje „ORLIK“ vyks I naktinis gatvės krepšinio turnyras. Visi krepšinio mylėtojai kviečiami registruotis iki rugpjūčio 8 dienos pas Dovydą Nometką (vietų skaičius ribotas, tad paskubėkite). Kiekvienoje komandoje bus po tris žaidėjus iš kiekvienos amžiaus grupės (3–13, 14–18, 18+). Žaidimas 3×3 vyks iki ryto!