Mieli tėvynainiai

Pasaulio lietuvių bendruomenės Valdybos vardu širdingai sveikinu Jus su Kovo-ąja – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Ši diena – mūsų visų laisvės šventė. Laisvės, kurios mes siekėme kartu: ir Lietuvoje, ir būdami atskirti nuo savo Tėvynės, mes visi dėjome daug pastangų, kad šiandien Lietuva būtų laisva ir nepriklausoma valstybė.  

LLD suvažiavimui Seinuose

Sveikinu Jus visus, radusius laiko atvykti į šį renginį, 17-ąjį ataskaitinį-rinkiminį Lenkijos lietuvių draugijos suvažiavimą. Sveikinu ligšiolinę valdybą ir būsimą, delegatus ir visus kitus, prisidėjusius ir prisidėsiančius prie Draugijos darbo. Lenkiu galvą prieš tuos, kurie ją steigė, kūrė, stiprino, ir tuos, kurie rėmė mintimis, dvasia, o patys buvo tik šešėlyje. Pagerbkime tuos, kurie šių dienų …

Brangūs pasaulio lietuviai

Vasario šešioliktąją kylanti Lietuvos trispalvė kviečia prisiminti drąsius mūsų šalies šviesuolius, garsiai paskelbusius pasauliui apie Lietuvos laisvę. Tuomet palietusi kiekvieną, ši diena išlieka mūsų visų švente. (Lietuvos Respublikos prezidentės Dalios Grybauskaitės sveikinimas)

Su Vasario 16-ąja

Mieli ir brangūs Lietuvos žmonės, nuoširdžiai sveikinu visus ir kiekvieną iš Jūsų su visų mūsų švente – Lietuvos atkūrimo diena, sveikinu su Vasario 16-ąja. (Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkės Irenos Degutienės sveikinimas)

Sveikinu Vasario 16-osios proga

Mielieji, sveikinu Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga. Tebūna 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės akte ir 1949 m. vasario 16 d. Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Deklaracijoje įrašyti laisvės ir demokratijos principai…

Didžiuokimės savąja Valstybe

Mielieji, Ilgaamžė valstybingumo tradicija, nenugalimas laisvės troškimas ir sutelktos pasaulio lietuvių pastangos lėmė, kad prieš 94-erius metus atkūrėme savo valstybę. Vasario 16-oji visada buvo dvasinė atrama, teikusi stiprybės okupacijos priespaudoje, lydėjusi pasipriešinimo kovose, rezistencijoje ir vėl atvedusi į Nepriklausomybę. Visame pasaulyje švęsdami Lietuvos Valstybės atkūrimo dieną, kiekvienas ir visi kartu, kur begyventume, sustiprinkime savo pasiryžimą …

Brangūs tėvynainiai

Širdingai sveikinu Jus Vasario 16-osios – Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos proga! Prieš devyniasdešimt ketverius metus, Vasario 16 dieną, buvo paskelbtas Nepriklausomybės aktas, kuris užtikrino mūsų Tautos savarankišką, laisvą valstybinį gyvenimą. Ši data išlieka mūsų širdyse kaip mūsų tautos dvasinės stiprybės, vieningumo simbolis, siekis laisvės bei troškimo kurti stiprią ir nepriklausomą valstybę. Nueitas ilgas kelias, nestokojęs …

Ačiū, kad buvote kartu

Prisiglauskim prie skubančio laiko – Jis vėl mums taip dosniai Dar vienus surinko metus… Mielieji, Žengdami per laiko slenkstį, susimąstykime apie tolstančius metus, apie tai, ką per juos nuveikėme sau, savo artimui ir tiems, kurie buvo drauge su mumis. Susimąstykime, ką pakeitėme šiame pasaulyje, kiek kitiems išdalijome gerumo, kiek šiltų žodžių ištarėme. Ačiū, kad buvote …

Kalėdinis sveikinimas

Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkės Irenos Degutienės kalėdinis sveikinimas. Nuoširdžiai sveikinu Jus sulaukus Šventų Kalėdų. Linkiu Jums ramybės širdyje, šilumos ir jaukumo namuose, tikėjimo šalia esančiu žmogumi. Gražių Jums švenčių ir laimingų Naujųjų metų!

Laukiu Kalėdų

Lietingą naktį gruodžio Nuo pačio pirmo žodžio Tu užbūrei man akis, Sujaukei mintis, Uždegei naktis… Nuo tada Kalėdos, Spalvingos ir žvaigždėtos, Tapo dviguba švente, Tąkart dovanų gavau tave. Aš kasmet laukiu Kalėdų, Jos ateis žvaigždžių keliu. Dar vieni metai prabėgo, Dar labiau tave myliu. (2 k.) Šią naktį stebuklingą Gražiom svajonėm sninga Ir nemiega angelai, …

Lietuvos URM sveikinimas

2011 m. gruodžio 15 d. Mielieji, Pasitinkant Didžiąsias metų šventes, nuoširdžiai linkiu, kad šv. Kalėdų dvasia suburtų draugėn pasaulio lietuvių šeimą, kad pakilę virš kasdienybės rūpesčių kartu įvertintume šiemet nueitą kelią, kuris Lietuvai buvo pažymėtas ir reikšmingų įvykių, ir prasmingų sukakčių, ir nelengvų išbandymų. Minėjome Sausio 13-osios – Lietuvos laisvės gynėjų dienos ir tragiškų Medininkų …

„Atrieda Kalėdos“

„Atrieda Kalėdos“, muz. ir ž. Džiuljetos Baužienės. Atlieka Džiuljeta Baužienė, aranžavo Arūnas Baužys. Brangieji, linksmų šventų Kalėdų! Linkime Jums, kad nužengęs Viešpats Jus įkvėptų būti džiaugsmo, susitaikymo ir ramybės nešėjais visiems. Ramių ir džiaugsmo pilnų švenčių! punskas.pl

Brang?s tautiečiai,

Šiemet Valstyb?s ? Lietuvos karaliaus Mindaugo kar?navimo ? dieną pasitinkame ypatingu metu: Lietuva pirmininkauja Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai…