Irmina Liškauskaitė: Nėra vieno sėkmės kelio (2 dalis)

Tęsiame pokalbį su Punsko Kovo 11-osios licėjaus absolvente, Lodzės aukštosios kino, televizijos ir teatro mokyklos ketvirto kurso studente Irmina Liškauskaite. Ją kalbina portalo punskas.pl vyr. redaktorius Sigitas Birgelis.  – Ar studijų metais teko vaidinti spektakliuose? Papasakok apie juos. Ketvirto kurso studentai mokyklą baigia dažniausiai 3 teatro diplomais ir vienu filmo diplomu. Man baigus pirmą kursą, ketvirtakursiai …

Irmina Liškauskaitė: Nėra vieno sėkmės kelio (1 dalis)

Punsko Kovo 11-osios licėjaus absolventę, Lodzės aukštosios kino, televizijos ir teatro mokyklos ketvirto kurso studentę Irminą Liškauskaitę kalbina portalo punskas.pl vyr. redaktorius Sigitas Birgelis. Sigitas Birgelis: Kaip šiandien, po trejų metų studijų, matai mūsų (Punsko) mėgėjišką teatrą ir savo dalyvavimą jame? Ar čia įgyta patirtis Tau padėjo? Irmina Liškauskaitė: Svarbiausia, mano pirmoji teatro mokytoja Jolanta …

Surask savo gyvenimo kelią

Vilniuje dirbančią ir besimokančią Iną Pečiulytę iš Punsko kalbina Monika Valinčiūtė.  – Kaip žinome, esi baigusi Punsko Kovo 11-osios licėjų. Kodėl pasirinkai mokytis licėjuje ir ar ši mokykla paruošė Tave tolimesniems mokslams?  Baigiant Punsko Dariaus ir Girėno gimnaziją, man ir mano klasiokams kilo natūralus klausimas – o kas toliau? Mano klasėje buvo nemažai žmonių, kurie …

Tarp muzikos ir medicinos

Punsko Kovo 11-osios licėjaus absolventas Raimundas Venslauskas neseniai baigė obojaus klasę Suvalkų II laipsnio muzikos mokykloje. Birželio mėn. teko dalyvauti jo rečitalyje Punsko lietuvių kultūros namuose. Tačiau muzika ne vienintelė jo aistra. Prieš metus išlaikęs brandos egzaminus, studijuoti pasirinko mediciną. Raimundas ką tik laimingai pabaigė pavasario sesiją ir jau yra Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto II …

Kalėdų stebuklai

Artėja Kalėdos – viena gražiausių ir jaukiausių šeimos švenčių. Tai metas, kai stengiamės prisiminti artimuosius, draugus, nustebinti juos dovanėlėmis, pradžiuginti gerais darbais. Prisimename ne tik juos, bet ir tuos, kuriems likimas pašykštėjo geros sveikatos, ramaus ir gero gyvenimo. Paramos reikalaujančiųjų yra labai daug. Turbūt niekad nepavyks padėti visiems, tačiau bent mažais darbeliais galime suteikti kam …

Kai studentas keliauja pas baroną

Ankstus spalio pabaigos tamsus ir ūkanotas rytas nežadėjo gražios dienos, bet į autobusą sugužėję gerai nusiteikę, besišypsantys užsienio lietuvių studentai vertė patikėti, kad bus puiki išvyka. Nuojautos pasitvirtino. Jau vos privažiavus Kauno „Megos“ prekybos centrą, horizonte pasirodė žydro dangaus juosta, kuri stūmė pilkus lietaus debesis tolyn nuo kelionės tikslo – Pakruojo dvaro. Mūsų gidė Nijolė …

Konkurso laimėtojų eilėraščiai

2016 m. moksleivių eilėraščių ir dailės konkurso „Šv. Kazimieras – lietuvių jaunimo globėjas“ laimėtojų eilėraščiai   Mūsų šventasis   Daržely Tavo ženklas žydi – Paveiksle baltas lelijas laikai… Visi mes Tavo žodį girdim – Skaistybės simboliu tapai.   Krokuvoje gimei, Gardine mirei, O Vilniuje palaidotas buvai. Tikėjimą visur skleidei Ir Dievo meilės žiburiu degei.   …

Turime naują LLJS valdybą!

Rugpjūčio 28 dieną Punsko Kovo 11-osios licėjuje vyko Lenkijos lietuvių jaunimo sąjungos rinkimai. Paprastai naują valdybą jaunimas rinkdavo prieš Estradinių dainų šventę, tačiau šiemet buvo nuspręsta tai padaryti po Žolinių. Norėta kruopščiai pasiruošti kas dvejus metus vykstantiems rinkimams: aptarti nuveiktus darbus, padaryti veiklos išvadas, pasitarti dėl naujos valdybos darbo, kuris labiau pritrauktų moksleivius prie bendrų …

Ką mums nori pasakyti Šarūnas Sauka?

Visos respublikos, ne tik Vilniaus miesto, kultūrinį gyvenimą sudrebino nauja Šarūno Saukos paroda. Nuo sausio mėnesio pradžios paroda „Žmogus su Saukos veidu“ pasiekė visus lankomumo rekordus (kartais per dieną apsilanko daugiau kaip tūkstantis žmonių). Tokio įvykio, žinoma, nepraleido ir Užsienio lietuvių studentų klubo nariai – jie kovo 3 dieną apsilankė Nacionalinėje dailės galerijoje. Nors jau …

Jurgita Stankauskaitė. Rytai. Misija. Laisvė

Pastaruoju metu dažniau tenka kalbėti apie Rytus. Pati tuo stebiuosi, nes visada man jie kėlė nemalonius jausmus. Turbūt dėl to, kad primindavo nelaimingą tūkstančių žmonių praeitį, tremtį išgyvenusių lietuvių istoriją. Galiu savęs klausti – kodėl Rytai, o ne Vakarai? Ko gero, toks likimo žaidimas prieš didžiausias Lietuvos šventes mėtyti po kojomis tai, kas šiuo metu …

Jurgita Stankauskaitė. Abiturientų laukia pokyčiai

Lietuvos spauda praneša, kad Lietuvos universitetų rektorių konferencija (LURK) sutarė, jog kitąmet keičiasi stojimo į universitetus tvarka. Norinčiųjų mokytis valstybės finansuojamoje ir nefinansuojamoje vietoje konkursinis balas negalės būti mažesnis už 2. Stojantys į nemokamą vietą (išskyrus menų studijų programas) privalės išlaikyti bent tris egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos ir matematikos, o tiems, …

Jurgita Stankauskaitė. „Kur besimokysi, visur yra svarbus ryžtas ir užsispyrimas“

Tai viena labiausiai įstrigusių atminty frazių, kurią išgirdau pokalbio su Artūru Kubiliumi metu. Artūras mokėsi Punsko Kovo 11-osios licėjuje. Aukštųjų mokslų pirmąjį puslapį atvertė Lietuvoje, o vėliau šiek tiek toliau – Didžiosios Britanijos Durhamo universitete. Čia kelerius metus studijavo biologinę chemiją. Šių metų lapkričio 13 dieną sėkmingai apgynė daktaro disertaciją. Baigęs Punsko Kovo 11-osios licėjų …

„Nuo studento iki prezidento“

Lapkričio 21-osios, šeštadienio, vėlyvą popietę dvidešimt keturi Užsienio lietuvių studentų klubo nariai lankėsi Lietuvos Respublikos prezidentūroje. Ekskursijos dalyviai studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose atvyko iš Lenkijos, Latvijos, Urugvajaus, Argentinos, Rusijos ir Baltarusijos. Dauguma klubo veikloje dalyvaujančių studentų yra iš Punsko ir Seinų apylinkių. Daug jų panorėjo aplankyti prezidentūrą. Norint ten patekti, reikia anksčiau registruotis, siųsti savo …

Suvalkų moksleivių išvyka į Vilnių

Š. m. lapkričio 17 d. Suvalkų moksleiviai (tie, kurie galėjo ir turėjo pasus), lankantys lietuvių kalbos pamokas, jų mokytojos Birutė Oluv ir Teresė Jonuškienė bei šių eilučių autorė buvome nuvykę į Vilnių. Ankstų rytą į mokyklą susirinkę mokiniai labai jaudinosi – dauguma iš jų važiavo į Lietuvos sostinę pirmą kartą. Tik pasitikrinę, ar visi turime …