Dėl rinkėjų užsienyje balso teisės

2018 m. liepos 8-11 dienomis Vilniuje vyko Pasaulio Lietuvių Bendruomenės XVI Seimas, kuriame dalyvavo PLB Valdybos nariai, kraštų Lietuvių Bendruomenių ir Jaunimo Sąjungų pirmininkai bei kraštų Lietuvių Bendruomenių atstovai iš 35 pasaulio valstybių. PLB Seimas priėmė 15 rezoliucijų. 

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS XVI SEIMO

REZOLIUCIJA

Dėl rinkėjų užsienyje balso teisės

2018 m. liepos 11 d.

Vilnius

  Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimas

gerbdamas Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatas, garantuojančias visuotinę, lygią, tiesioginę rinkimų teisę ir piliečių judėjimo laisvę,

atkreipdamas dėmesį, kad, sudarant Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų apygardas, užsienyje balsuojančių piliečių skaičius yra vertinamas skirtingai nuo Lietuvoje gyvenančių piliečių,

pastebėdamas, kad net dvidešimtyje 2016 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų apygardų dalyvavusių rinkėjų skaičius buvo mažesnis nei užsienyje balsavusių rinkėjus skaičius,

pastebėdamas, kad skaičiavimas pagal prieš tai vykusių LR Seimo rinkimų dalyvius, o ne pagal registruotų balso teisę turinčių asmenų skaičių nuvertina užsienio lietuvių balsą,

ragina Lietuvos Respublikos Seimą ir Vyriausiąją rinkimų komisiją užtikrinti, kad Lietuvos Respublikos piliečių užsienyje Seimo rinkimų apygardos būtų sudaromos pagal registruotų balso teisę turinčių rinkėjų skaičių.

 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo

Prezidiumo pirmininkas

Juozas Polikaitis               

 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo

Nutarimų komisijos pirmininkas

Rimvydas Baltaduonis