Europos Tarybos ekspertų išvados

Kaip praneša Lietuvos žinių agentūra BNS, Europos Tarybos ekspertai paragino Lenkijos valdžią labiau rūpintis lietuvių kalbos statusu lietuvių gausiai gyvenamuose rajonuose.

Europos regioninių, arba mažumų, kalbų chartijos, ekspertų komitetas paragino Lenkiją patobulinti tautinių mažumų švietimo finansavimą, kadangi dabartinė tvarka neskatina mokytis tautinės mažumos kalba.

Ekspertai pasiūlė Lenkijos valdžiai persvarstyti reikalavimą dėl klasių, kurioms dėstoma lietuvių kalba, sudarymo. Pagal dabar galiojančią tvarką, tokioms klasėms formuoti reikia ne mažiau negu 14 moksleivių.

ES ekspertų komitetas pažymi, kad lietuvių kalbai pagalbinės kalbos statusas suteiktas tik Punsko valsčiuje. Tautinių mažumų įstatymu negali naudotis Seinų apskrities valsčiaus ir miesto gyventojai. Tai neužtikrina tinkamos lietuvių kalbos apsaugos.

Ekspertai atkreipė dėmesį ir į nepakankamą rūpinimąsi lietuvių kalba žiniasklaidoje. Balstogės radijo stotis laidą lietuvių kalba transliuoja tris kartus per savaitę, o televizijos laidos lietuvių kalba (jos rodomos keturis kartus per mėnesį) dėl techninių priežasčių nematomos lietuvių gyvenamuose rajonuose.

 

punskas.pl (pagal BNS)