Filmas „Chorvedys“

„Chorvedys“ tai naujas pilno metražo dokumentinis filmas, skirtas 2017 m. spalio 20 d. į amžinybę iškeliavusiam chorvedžiui Jonui Vytautui Paviloniui atminti. Punske Maestro praleido 18 gražių ir prasmingų savo gyvenimo metų. Jis įsimylėjo šį kraštą, o šio krašto lietuviai – pamilo jį. Maestro tapo visiems artimas ir savas.

Filme “Chorvedys” matome repeticijų su pašešupiečiais nuotrupas, “Pašešupių” choro koncertų bei įsimintinų mūsų krašto įvykių akimirkas. Apie chorvedį kalba Punsko licėjaus mokytojai, mokiniai, buvę ir dabartiniai choro „Pašešupiai“ dalyviai.

 

 Chorvedys

Jonui Vytautui Paviloniui atminti

(1944–2017)

Filmo autorius ir režisierius Sigitas Birgelis

Filme dalyvavo:

Asta PEČIULIENĖ

Irena MARCINKEVIČIENĖ

Algis UZDILA

Jolanta MALINAUSKAITĖ-VEKTORIENĖ

Alvydas NEVULIS

Danutė ŠLIAUŽIENĖ

Arnoldas VAZNELIS

Raimundas VAZNELIS

Aldutė KARANECKAITĖ

Pianinu grojo

Dainius Pavilonis

Eilės

Algis Uzdila

Tekstai

Sigitas Birgelis

Skaitė

Jurgita Stankauskaitė

Panaudoti vaizdo ir garso įrašai:

(autorius Sigitas Jurkėnas)

„Kultūros premijos kandidatai 2015″ – chorvedys Jonas Pavilonis

Filmo premjera vyko 2018 metų vasario 23 dieną 18.00 val. Punsko lietuvių kultūros namuose.