Folkloro ansamblis „Alna“ (5 d.). Apie 20-mečio jubiliejų

2017-aisiais Punsko krašto folkloro ansamblis „Alna“ švenčia 20-mečio jubiliejų. Jo vadovas Vytautas Batvinskas kultūrinėje veikloje aktyviai dalyvauja daugiau kaip 20 metų. Krasnavo, Seinų ir Aradnykų mokyklose vadovavo keliems vaikų ir jaunimo ansambliams ir teatro grupėms. „Alnos“ ansambliui vadovauja nuo jo įsteigimo pradžios, nuo 1996 m.

„Alna“ perėmė iš tėvų ir senelių muzikines tradicijas. Ansamblio repertuare – Seinijos krašto bei įvairių Lietuvos regionų liaudies dainos, muzika, šokiai ir rateliai.

Alna-b

„Alna“ aplankė daug Lenkijos ir Lietuvos vietovių, dalyvavo apžvalgose, festivaliuose, Pasaulio lietuvių dainų šventėse, pasirodo tradiciniuose savo krašto renginiuose.

Kolektyvas susilaukė Krokuvos Pro Publico Bono fondo pripažinimo. 2007 m. gegužės 27 dieną Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugijos folkloro ansambliui „Alna“ iškilmingai įteiktas apdovanojimas. Ansamblis yra išleidęs dvi kompaktines plokšteles.

Apie ansamblį, jo atliekamas dainas, koncertus bei pasiekimus pasakoja „Alnos“ vadovas Vytautas Batvinskas.

sb, punskas.pl