Fotografas Kazys Lukšys ir jo veikla Pietų Lietuvoje

Prof. Stanislovo Sajausko pranešimas apie fotografą Kazį Lukšį ir jo veiklą Pietų Lietuvoje, skaitytas per „Terra Jatwezenorum“ istorijos paveldo konferenciją 2017 m. gruodžio 16 d. Punsko savivaldybės salėje.

sb, punskas.pl