Gera žinia: bus lėšų Lietuvos 100-mečio darbams

Spalio 30 dieną mus pasiekė džiugi žinia – Punsko savivaldybės projektas „Interreg V-A Lietuva–Lenkija 2014–2020“, ruošiamas kartu su Šilalės rajono savivaldybės muziejumi, gavo ES Europos regioninės plėtros fondo finansavimą. Projekte numatytas medžio drožėjų, tapybos ir kalvystės pleneras, susijęs su Lietuvos nepriklausomybės 100-mečiu.

Projekto vadovą, Punsko valsčiaus sekretorių Joną Vaičiulį kalbina Nijolė Birgelienė.

sb, punskas.pl