„Giesmių knygelė“

Šių metų balandžio viduryje Punsko „Aušros“ leidykloje pasirodė „Giesmių knygelė“.

Kalėdų, Velykų ir kitų religinių giesmių knygelės sudarytoją, „Tėviškės aidų“ ir „Ančios“ chorų vadovą Gediminą Kraužlį kalbina Sigitas Birgelis.

sb, punskas.pl