„Iš Punsko licėjaus istorijos“ (2 d.)

Dr. Marytės Černelienės paskaita, skaityta per Punsko Kovo 11-osios lietuvių licėjaus 60-mečio jubiliejų 2016 m. birželio 23 d. (Tęsinys)

sb, punskas.pl