Išrinkti 2017 metų Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ laureatai

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ kandidatų vertinimo komisijos 2017 m. vasario 13 d. posėdyje apsvarstytos pateiktos kandidatūros ir slaptu balsavimu išrinkti 2017 metų Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ laureatai.

 Seimas

Už parlamentarizmo tradicijų puoselėjimą, pilietiškumo ir demokratijos skatinimą:

Marius IVAŠKEVIČIUS (rašytojas),

Sigitas MARČIUKAITIS (asociacijos „Talka tėviškei“ pirmininkas),

Aistė PETRAUSKIENĖ (Lietuvos nacionalinio muziejaus muziejininkė),

Danutė SAMIENĖ (Jurbarko kultūros centro teatro vadovė);

 

už filantropinę veiklą, ypač jaunų žmonių saviraiškos skatinimą ir rėmimą:

Jonas DOVYDĖNAS (kultūros mecenatas, fotografas),

Janina RUTKAUSKIENĖ (VšĮ „Rašytojų klubas“ direktorė),

Saulius SIDARAS (Krasnojarsko geologijos ekspedicijos Centrinės laboratorijos vedėjas),

Viktorija SKRUPSKELYTĖ (Vytauto Didžiojo universiteto profesorė);

 

už savanorystės kultūros sklaidą Lietuvoje:

Ona BURNEIKIENĖ (visuomenininkė),

Raimondas GUOBIS (A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus muziejininkas),

Gediminas KALUINA (visuomenininkas),

Sergejus STAPONKUS (Šiaulių Gegužių progimnazijos istorijos mokytojas ir skautų vadovas);

 

už visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią tautiškumą ir dvasines vertybes:

Sigitas BIRGELIS (Punsko „Aušros“ leidyklos direktorius, poetas, publicistas, žurnalistas, fotografas, aktyvus Lenkijos lietuvių visuomenės veikėjas);

Vidmantas JANKAUSKAS (Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros instituto mokslo darbuotojas, žurnalistas, fotografas, kraštotyrininkas);

Vladas TERLECKAS (Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, publicistas);

Irena ZUBAUSKIENĖ (Ramygalos gimnazijos muziejininkė).

 2017 metų Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliui „Tarnaukite Lietuvai“ iš viso buvo pateiktos 54 kandidatūros šioms nominacijoms gauti: už filantropinę veiklą, ypač jaunų žmonių saviraiškos skatinimą ir rėmimą – 15 kandidatūrų; už savanorystės kultūros sklaidą Lietuvoje – 11 kandidatūrų; už parlamentarizmo tradicijų puoselėjimą, pilietiškumo ir demokratijos skatinimą – 14 kandidatūrų; už visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią tautiškumą ir dvasines vertybes – 14 kandidatūrų.

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliai „Tarnaukite Lietuvai“ bus įteikti 2017 m. kovo 30 d. iškilmingame renginyje Panevėžyje.

Medalis skiriamas siekiant skatinti Lietuvos visuomenę ir užsienio lietuvių bendruomenę neatlygintinai dirbti valstybės labui ir jos gerovei, reikšti ir įgyvendinti pozityvias idėjas, brandinančias visuomenės pilietiškumą, tautinę savimonę ir kultūrinį sąmoningumą. Medalis už visuomeninę veiklą skiriamas fiziniams ir juridiniams asmenims – Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiams, piliečių bendruomenėms, asociacijoms ir kitiems asmenims, atitinkantiems medalio skyrimo kriterijus. Kandidatūras medaliui teikia valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos, asociacijos, mokslo, mokymo, kultūros įstaigos, piliečių bendruomenės, labdaros organizacijos ir kiti juridiniai asmenys. Seimo kanclerio įsakymu penkeriems metams yra sudaryta kandidatų vertinimo komisija, kuri svarsto pateiktas kandidatūras bei išrenka medalio laureatus.

Daugiau informacijos apie Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalį „Tarnaukite Lietuvai“ – Seimo interneto svetainėje adresu http://bite.lrs.lt/.

Komisijų sekretoriato patarėja

Danguolė Stonytė, tel. (8 5) 239 6561, el. p. danguole.stonyte@lrs.lt

http://www.lrs.lt/

3 atsakymai į “Išrinkti 2017 metų Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ laureatai”

  1. Pagaliau pastebėti žmonės rimtai pasidarbavę šitam kraštui o ne tik amžinai viskuo nepatenkinti rėksniai. Sveikinu ir linkiu sėkmės gyvenime bei darbuose.

  2. Viktorai, Jūs nusiimkite rožinius akinius ir būkite realistas.

  3. Malonu ir išdidu,kad Punsko–Seinų krašto nūdienos iškilus lietuviškos kultūros šviesuolis Gerb. Sigitas BIRGELIS 2017m. apdovanotas Lietuvos G.Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliu ,,Tarnaukite Lietuvai“.Tad, geriausi jam sveikinimai ir linkėjimai!

Komentarai uždrausti.