Vidugirių m-kla

Vidugirių mokykloje

Motinos diena

2010/2011 mokslo metus Vidugirių mokyklos kolektyvas – mokytojai ir mokiniai – praleido itin darbingai ir turiningai. Tik kad labai jau greitai metai tie praėjo. Tiesiog diena dieną vijo. Atrodo, ką tik buvo rugsėjo 1-oji, o jau birželio skambutis šaukia atsisveikinti ir uždaryti mokyklos duris. Jau nuskambėjo atsisveikinimo ir padėkos žodžiai iš šeštokų lūpų. Gėlių žiedai, išsprūdusi ašara, liūdnas šypsnys, ir visi skubame atostogauti po įtemptų mokslo metų.

O metai tikrai buvo įtempti, nebuvo kada net atsidusti. Vaikams reikėjo ne tik mokytis, bet ir dalyvauti visuose mokyklos renginiuose. Kadangi mokinių nedaug, tai visiems visur ir reikėjo dalyvauti. O švenčių ir iškilmių netrūko. Buvo paminėtos visos svarbiausios valstybinės datos, taip pat mums, lietuviams, svarbios Lietuvos valstybinės šventės. Labiausiai mūsų mokinių laukiamos šventės tai – Kūčių vakaronė, mokyklos eglutė, Senelių ir Mamyčių dienos. Joms ruošiantis daugiausia ir pastangų dedama, norint kuo geriau pasiruošti, nes į šias šventes susirenka tėveliai, seneliai, draugai, artimieji… Ypač gausiai susirenkama į mokyklinę eglutę ir į Senelių dienos programą. Tuo mes labai džiaugiamės, ypač patys mažiausieji. Juk jiems svarbu parodyti, kad ir jie sugeba nors trumpu eilėraštuku, šokiu ar dainele pradžiuginti močiutę, senelį, mamą, tėtę. O po eglutės programos dar ir Kalėdų Senelis su maišu dovanų ateina. Tai būna džiaugsmo!

Kaip ankstesniais metais, ir šiemet bendradarbiavome su Navinykų ir Pristavonių mokyklų kolektyvais. Su jais kartu linksminomės karnavalo ir Užgavėnių metu, sportavome, suruošėm šaškių turnyrą, žiūrėjome spektaklius. O svarbiausia, kad kartu į ekskursijas važinėjame. Ypač esame patenkinti kelione į pajūrį, kurios metu aplankėme Palangą, Klaipėdą, Juodkrantę ir Nidą, plaukiojom laivu po Kuršių marias. Už šią kelionę esame labai dėkingi Navinykų mokyklos direktorei Nastutei Sidarienei.

Mokiniai aktyviai dalyvavo ir įvairiuose konkursuose, tiek rengiamuose mokykloje, tiek ir už jos ribų. Tai įvairūs piešinių konkursai, organizuoti apskrities mastu, tai ir žinių patikrinimo konkursai, kuriuos organizavo LLD, ir Velykinis konkursas, organizuotas LLEKD, ir „Dainorėlis“, ir „Aguonėlė“. Nedidelėje saujelėje dalyvavusiųjų turime ir laureatų. Tai dainingos Čerlionių šeimos mergaitės ir Kalinauskų vaikai, šauniai pasirodę „Dainorėlyje“. Adomas Kalinauskas ne tik dainininkas, bet ir Dailiojo žodžio konkurso laureatas, o Alicija Milončytė ir Ieva Kalinauskaitė – Velykinio konkurso.

Mums, mokytojams, tikrai džiugu, kad mokykloje besimokant tiek nedaug vaikų turime kuo didžiuotis.

Raimonda CHMIELIAUSKIENĖ, „Aušra“ 12/2011