Jaunavedžių vedybinė elgsena buvusios Seinų apskrities parapijose

Deimantė Aidukaitė Jaunavedžių vedybinė elgsena buvusios Seinų apskrities parapijose 1922–1938 m.

Pranešimas, skaitytas 2015 m. gruodžio 12 d. Punske per istorijos paveldo konferenciją „Terra Jatwezenorum“ 2015.

Deimantė Aidukaitė (g. Alytuje). 2008 m. įgijo istorijos bakalauro laipsnį Kauno Vytauto Didžiojo universitete, 2011 m. – viešojo administravimo magistro laipsnį Vilniaus Mykolo Römerio universitete. Skaito pranešimus mokslinėse konferencijose, skelbia publikacijas mokslo ir mokslo populiarinimo leidiniuose bei interneto portaluose. Mokslinių interesų sritys – šeimos istorija, tarpukario Lietuvos istorija ir buvusios Seinų apskrities istorija.

 sb, punskas.pl