JONAS JURAVIČIUS. TOKS GYVENIMAS

Balandžio pabaigoje Punsko „Aušros“ leidykloje pasirodė Seinijos lietuvių bičiulio Jono Juravičiaus knyga „Jonas Juravičius. Toks gyvenimas“. Balandžio 22 d. gerb. Jonas Juravičius aplankė Punską.

jurevicius

sb, punskas.pl