Jono Basanavičiaus tėviškėje

Prieš 10 metų Seinų mėgėjų teatrui teko vaidinti J. Basanavičiaus gimtinės kluonelyje P. Vaičiūno „Tėviškės pastogėje“. Šiemet mūsų bičiulė iš Vilkaviškio Leonarda Gaurylienė, mėgėjų teatro „Kertė“ režisierė, pasiūlė Seinų mėgėjų teatrui dalyvauti šioje istorinėje vietoje balandžio 29 d. vykusioje vertingoje akcijoje – ąžuoliukų sodinime, tačiau nenuvažiavome.

Šiais metais 25 ąžuolus pasodino dzūkai. Tai buvo jau paskutiniai iš 100 ąžuolų, kurie pasodinti Lietuvos šimtmečio šventei, vyksiančiai 2018 m. Ąžuoliuką galima buvo atsivežti ir savo.

basanaviciaus arz

Iš gerbiamos Leonardos sulaukėme tokios informacijos: „Na šventė Basanavičynėje jau praėjo. Bendravimo požiūriu tai ji buvo šilta, kadangi suvažiavo nemažai žmonių, bet oro atžvilgiu tai siaubinga – prieš tą rytą visą parą pas mus lijo, o dieną buvo labai stiprus vėjas ir, žinoma, šlapia, slidu… Svečiai ilgai neužsibuvo. Koncertavo Marcinkonių ir Druskininkų ansambliai.

Nenusiminkite: kitais metais vėl balandžio paskutinį šeštadienį Lietuvos 100-mečio šventė vyks Basanavičynėje. Gal bus daugiau saulės ir šilumos… Šimto ąžuolų gojelis jau pasodintas, tai tik švęsime ir linksminsimės, o kai susitiksime su organizatoriais, iš anksto pasiūlysime jus ir jūsų etnografinį ansamblį.“

Sodinimo akcijos programą ruošia Lietuvos signatarų klubas.

Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinyje, Jono Basanavičiaus gimtinėje (Gimtinės g. 17, Ožkabalių I k., Bartninkų sen., Vilkaviškio r.), kasmet rugsėjo 2–3 dienomis rengiamas tradicinis Sūduvos mėgėjų teatrų festivalis „Atžalynas“. Šis nuo 1997 metų organizuojamas renginys tęsia ir puoselėja klojimo teatro tradicijas, sukviesdamas pagyvenusių žmonių, suaugusiųjų ir jaunimo mėgėjų teatrų kolektyvus. Jaunimo trupių pasirodymai klojimo scenoje ne tik paįvairina šventę, bet ir skatina jaunosios kartos kūrybiškumą, įsiliejimą į krašto kultūrinę veiklą.

G. P., punskas.pl