JOTVINGI? JOR?

 Jotvingi? ir pr?s? pavasario sutikimo švent? po atviru dangum

 2011 m. geguž?s 8 d. (sekmadienis)

  • 13.00 val. Jotvingi? ir pr?s? amat? mug?s atidarymas. Gyvenviet?s lankymas, šaudymas iš lank?.
  • 14.30 val. Senovin?s apeigos ir Lietuvos ansambli? ?K?lgrinda? bei ?Kukumbalis? koncertas. Jotvingi? ir pr?s? didvyri? pagerbimas.
  • 16.00 val. Jor?s viralo ?Dilg?? ragavimas ir suneštin?s vaiš?s. Bendra vakaron? prie laužo su dainomis ir šokiais. Šaudymas iš lank?.

 Reng?ja Jotvingi? ir pr?s? bendrija

R?m?jai: Jotvingi? ir pr?s? gyvenviet?, Lietuvos Romuva, Punsko valsčius

 Bus renkamos aukos renginio išlaidoms padengti.

 Važiuoti pagal rodyklę ?Šilain??, miške sukti pagal rodyklę ?? Jotvingi?-pr?s? gyvenvietę?.

 

 

?

Jotvingi? jor? 2010