Kaimų kryžiai – mūsų kultūros aruodai

Kiekviename Punsko ir Seinų krašto kaime stovi mediniai ir akmeniniai kryžiai, įvairios „saulutės“, kryžiai geležinėmis viršūnėmis, ornamentuoti, papuošti gėlėmis, apsodinti eglaitėmis, menantys laikus ir žmones, kurių iki šiol nelikę nė pėdsako.

Visa tai yra labai vertingas lietuvių liaudies meno palikimas, kurį būtinai reikia puoselėti ir saugoti.

Kaimo kryžius galima aptikti prie ūkininkų sodybų, vieškelių kryžkelėse arba senose, dažnai jau užmirštose kaimo kapinaitėse. Skubantis laikas kaimų kryžiams nepašykštėjo sunkių akimirkų…

Kaip pasakoja pagyvenę žmonės, kaimiečiai statydavo kryžius tikėdamiesi įvairių Dievo malonių arba kaip padėkos ženklą už išsaugotą gyvybę, grąžintą sveikatą ir pan.

Mūsų kryžiai byloja šio nepaprastai gražaus kampelio praeitį. Jie mena Ožkinių, Sankūrų, Šlynakiemio, Žvikelių, Ramoniškių, Lumbių, Klevų, Burbiškių ir kitų kaimų praeitį, gyventojų kančias, džiaugsmus, skausmą ir ašaras. Kai kurie „prisimena“ net kelių kartų žmonių likimą.

Prieš keletą metų Punsko Kovo 11-osios licėjaus mokiniai, paskatinti mokyklos direktorės Irenos Marcinkevičienės ir mokytojos Gražinos Bliūdžiuvienės, pradėjo fotografuoti kaimo kryžius ir koplytėles bei rinkti apie juos informaciją. 2010, 2011 ir 2012 metais Punsko licėjuje buvo surengtos kryžių nuotraukų parodos, pavadintos „Kaimų kryžiai – mūsų krašto kultūrinis paveldas“, apie kurias punskas.pl studija parengė vaizdo reportažus. Sukauptos nuotraukos yra saugomos albumuose Punsko Kovo 11-osios licėjaus bibliotekoje.

Pasistengsime, kad Punsko licėjaus mokinių kruopščiai sukaupta medžiaga – įamžinti mūsų krašto kultūros paminklai, nuostabūs praeities aruodai būtų pasiekiami punskas.pl portalo skaitytojams.

Ne visų kaimų kryžiai buvo įamžinti. Norėtųsi, kad pradėtas darbas būtų tęsiamas ir ilgainiui įamžintume kiekvieno lietuviško sodžiaus kultūros paveldą, nes senieji kryžiai težino gilią mūsų krašto senovę.

Sigitas Birgelis, punskas.pl

Mūsų krašto kryžių nuotraukų parodos atidarymas Punsko Kovo 11-osios lietuvių licėjuje (birželio 14 d.).