Kalnišk?s m?šio min?jimas

2011 m. geguž?s 15 d. vyks Kalnišk?s m?šio 66-?j? metini? min?jimas. Programoje: 12.00 val. ? šv. Mišios Simno bažnyčioje, 14.00 val. ? renginys Kalnišk?s m?šio vietoje „Teskamba žygio dainos milžinkapi? šaly“.