Kapčiamiestyje paminėta Varviškės mūšio 90-ies metų sukaktis

Kovo 22 dieną prasmingai buvo paminėta Varviškės mūšio 90-ies metų sukaktis. Į renginį susirinko gausus būrys vietinių gyventojų, moksleivių ir svečių, neabejingų šiam istoriniam įvykiui.

Pirmiausia buvo aplankytas prieš 90 metų Varviškės kautynėse žuvusių karių ir šaulių kapas Leipalingio kapinėse. Prie jo padėta gėlių ir uždegtos atminimo žvakelės.

Tą pačią dieną Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės muziejuje įvyko renginys „Kapčiamiestis – Dzūkijos ir Lietuvos istorijoje“, kurio metu buvo pristatyta alytiškio kraštotyrininko Gintaro Lučinsko knyga „Varviškės „respublika“ (1920–1923)“.

Lucinskas-var

 Kraštotyrininko, knygų apie Dzūkijos istoriją autoriaus Gintaro Lučinsko gausiai nuotraukomis ir dokumentais iliustruota knyga „Varviškės „respublika“ (1920–1923)“ taip pat skirta paminėti 90-osioms metinėms, kai 1923 m. kovo 23 d. Lietuvos kariuomenės kariai ir šauliai likvidavo Lietuvos prijungimo prie Lenkijos šalininkų įkurtą prolenkišką „savivaldą“ (lenk. Samorząd Warwiszki) pietinėje Lietuvos Respublikos dalyje – Kapčiamiesčio valsčiuje, Varviškės kaime.

Tai jau ketvirtoji Gintaro Lučinsko knyga. G. Lučinskas rašo straipsnius ir knygas apie mažai tyrinėtas savanorių ir šaulių kovas už Lietuvos nepriklausomybę Dzūkijoje, Lietuvos kariuomenės ir Lietuvos šaulių sąjungos kūrimąsi, pasipriešinimą sovietiniam režimui po 1940 m. okupacijos ir raudoniesiems (sovietiniams) partizanams per Antrąjį pasaulinį karą, Lietuvos rezistentų kovas pokariu prieš sovietų okupantus.

Knygą „Pogrindinė „Geležinio Vilko“ organizacija Alytaus apskrityje (1940–1941)“ autorius skyrė savo seneliui, 1941 m. birželio 22–28 d. sukilimo dalyviui Vincui Stanišauskui (1918–1978) ir kitiems Laisvės kovotojams atminti. Antroji knyga „Žuvę už Lietuvą. Laisvės kovos Dainavos krašte 1918–1923 metais“ skirta prosenelio, Lietuvos kariuomenės kūrėjo savanorio Liudviko Stanišausko (1890–1920) ir kitų Nepriklausomybės kovų dalyvių atminimui. Trečia knyga „Vermachto nusikaltimai Dzūkijoje 1941 m. birželį“ skirta karo aukoms Dzūkijoje atminti.

G. Lučinskas Kapčiamiesčio pagrindinei mokyklai padovanojo savo visas išleistas knygas.

Renginyje savo prisiminimais ir žiniomis dalijosi Varviškės mūšyje žuvusiųjų giminaičiai Ignas Kuckailis ir Remigijus Bimba. Igno Kuckailio iš Kauno senelis ir dėdė šauliai Kuckailiai žuvo. Remigijaus Bimbos iš Vilniaus senelės dėdė karys Kostas Repečka taip pat minėtame mūšyje žuvo.

Veikė paroda „Dokumentai apie Varviškės „respubliką“. Skambėjo Kapčiamiesčio ansamblio atliekamos dainos.

Renginį suorganizavo Lazdijų krašto muziejus.

Ina Grigūnaitė, punskas.pl