Kapsulė perduota į Vilnių

Kapsulė su žeme iš Lietuvos partizanų Jurgio Krikščiūno-Rimvydo ir Vytauto Prabulio-Žaibo žuvimo vietos Šlynakiemyje perduota į Vilnių. Simbolinis žemės žiupsnis buvo paimtas 2018 m. sausio 8 d., dalyvaujant Punsko licėjaus, „Aušros” leidyklos ir savivaldybės atstovams.

Kapsulė bus įkasta (kartu su žeme iš kitų Lietuvos regionų, kur žuvo arba buvo palaidoti Lietuvos partizanai) po paminklo, skirto Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, kertiniu akmeniu Vilniuje, Lukiškių aikštėje.

 kapsule1

kapsule2

punskas.pl