Kokie buvo 2016-ieji metai?

Punsko valsčiaus viršaitį Vytautą Liškauską kalbina punskas.pl portalo redaktorius Sigitas Birgelis.

sb, punskas.pl