Kryžiaus kelias Punske

Svarbus gavėnios laikotarpio akcentas yra Kryžiaus kelias. Punsko bažnyčioje jis bus einamas kiekvieną gavėnios penktadienį 17.00 val.

„Kryžiaus kelias yra svarbi gavėnios praktika, kuri mūsų širdis uždega troškimu pamilti Jėzaus kryžių, – sako Punsko parapijos vikaras Marius Talutis. –  Tik pamilę Jėzaus kryžių, savo kryžių ir savo kančią priimsime kaip išganymą. Kryžiaus negalima abejingai adoruoti. Jo negalime savo gyvenimo kelionėje priimti kaip mažai reikšmingo ženklo. Norėdami, kad kryžius mus išgelbėtų, turime jį pamilti. Kryžiaus kelio apmąstymai yra stiprus žingsnis pažinti Kristaus meilę ir Jo kančią ant kryžiaus.“

Kryžiaus kelias tai brangiausias krikščionims kelias, kuriuo nuo pasmerkimo mirčiai vietos iki Golgotos su kryžiumi ant pečių praėjo Išganytojas.

Kryžiaus kelią sudaro keliolika Kančios stočių, kurias vainikuoja garbingasis Jo prisikėlimas. Jėzaus kančia nėra tik praeities įvykis. Jis byloja apie tai, kas įvyko Jeruzalėje prieš du tūkstančius metų.

 kryziaus-k

 Pagrindinis Kryžiaus kelio veikėjas – Kristus. Šalia Jo yra Marija, simbolizuojantį dieviškąją Malonę. Kiti veikėjai: Pilotas, Simonas Kirėnietis, Veronika, Jeruzalės moterys, kariai, Jonas ir kt. Į Jėzaus kančią įsitraukia visa kūrinija: uolos ir augalai, nusileidžiantys kartu su Kristumi. Kristaus kančioje dalyvaujame ir mes, eidami Kryžiaus kelią.

Kryžiaus kelio metu tik Lietuvoje ir Lenkijoje skamba speciali Kryžiaus kelio giesmė. Ją XVI amžiuje sukūrė bernardinas Jakubas Vujekas. Baigiant Kryžiaus kelią giedama iš lenkų kalbos išversta giesmė „Kurs už mus kaltus kentėjai“. Jos autorius Vladislovas iš Gelniovo.

Pagal tradiciją, pirmoji Kryžiaus kelią Jeruzalės gatvėmis ėjo Švč. Mergelė Marija. Vėliau Kryžiaus kelio stotis ėjo į Jeruzalę atvykę maldininkai.

Kokia Kryžiaus kelio prasmė?

Norint suprasti Kryžiaus kelio stotis, reikia pajusti anų laikų mentalitetą ir dvasingumą. Viduramžių pamaldumas buvo stipriai sutelktas į žmogiškąjį Kristaus kentėjimą, kai nuplaktas ir krauju paplūdęs Jėzus buvo garbinimo objektas.

Kryžiaus kelio stotys:

 1. Viešpats Jėzus nuteisiamas mirti.
  2. Viešpats Jėzus paima nešti kryžių.
  3. Viešpats Jėzus parpuola po kryžiumi.
  4. Viešpats Jėzus susitinka savo Motiną.
  5. Simonas Kirėnietis padeda Viešpačiui Jėzui nešti kryžių.
  6. Veronika nušluosto Viešpačiui Jėzui veidą.
  7. Viešpats Jėzus parpuola antrą kartą.
  8. Viešpats Jėzus ramina verkiančias moteris.
  9. Viešpats Jėzus parpuola trečią kartą.
  10. Viešpačiui Jėzui nuplėšia drabužius.
  11. Viešpatį Jėzų kala prie kryžiaus.
  12. Viešpats Jėzus miršta ant kryžiaus.
  13. Viešpatį Jėzų nuima nuo kryžiaus.
  14. Viešpatį Jėzų laidoja.

punskas.pl