Kviečiame dalyvauti konkursuose

Lenkijos lietuvi? draugija kviečia vis? mokykl? mokinius dalyvauti šiuose konkursuose: dailiojo žodžio, lietuvi? kalbos ir literat?ros, Lietuvos istorijos ir geografijos.

  1. Dailiojo žodžio konkursas vyks š. m. geguž?s 7 d. Sein? ?Žiburio? mokykloje.
  2. Lietuvos istorijos konkursas ?2011 ? Laisv?s gynimo ir didži?j? netekči? atminimo metai? vyks geguž?s 10 d. Sein? ?Lietuvi? namuose?. Tematika:
  • Lietuvi? tautos praradimai 1830-1831 ir 1863-1864 met? sukilimuose (pagrindin?ms mokykloms);
  • Lietuvi? tautos praradimai 1919-1920 met? nepriklausomyb?s kovose, 1941 met? tr?mim? metu ir 1991 metais, siekiant atkurti nepriklausomybę (gimnazijoms).
  1. Lietuvos geografijos konkursas vyks Sein? ?Lietuvi? namuose? geguž?s 12 d. Tema ? Lietuvos klimatas ? ?Lietuva ? nes lietus lyja?.
  2. Lietuvi? kalbos ir literat?ros konkursas vyks:
  • birželio 6 d. Navinyk? mokykloje ? IV, V, VI klasi? mokiniams,
  • birželio 7 d. Sein? ?Lietuvi? namuose? ? gimnazij? ir lic?jaus mokiniams (tema ? Tremties literat?ra).

Pranešame, kad vis? konkurs? pradžia 9.00 val. Konkurs? reglamentai nesikeičia.

Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti ir dalyvi? sąrašus pateikti LLD Seinuose (tel. 875162 125) iš anksto ? v?liausiai likus trims dienoms iki kiekvieno konkurso pradžios.

LLD pirmininkas

Algirdas Vaicekauskas