Kviečiame į parodos „Iš Punsko parapijos bažnytinio paveldo“ atidarymą

Punsko „Senosios klebonijos“ muziejus kviečia visus per Petrinių atlaidus į parodos „Iš Punsko parapijos bažnytinio paveldo“ atidarymą.

Paroda surengta iš klebonijoje ir bažnyčioje sukauptų bažnytinių apeiginių reikmenų.

Atidarymo metu pagiedos „Gimtinės“ ansamblis.

Parodos atidarymas 2016 m. birželio 29 d.

Renginio pradžia 13.30 val. (po Sumos).

Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugija

paroda2