Lenkijoje paminėtos S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio per Atlantą metinės

Liepos 16 dieną Ščecine ir Pščelnike, Lenkijoje, buvo surengtas S. Dariaus ir S. Girėno legendinio transatlantinio skrydžio 84-ųjų metinių minėjimas. Pagerbiant pilotų atminimą aukotos Mišios Šv. Jokūbo katedroje Ščecine ir „Lituanicos” sudužimo vietoje Pščelniko miške prie S. Dariaus ir S. Girėno paminklo (archit. Vytautas Landsbergis-Žemkalnis).

Renginyje dalyvavęs Lietuvos Respublikos ambasadorius Lenkijoje Š. Adomavičius dėkojo Ščecino lietuvių bendruomenei, Vakarų Pamario vaivadijos, Myslibužo savivaldybės, bažnyčios atstovams bei visiems, kurie puoselėja Lietuvos lakūnų atminimą. Ambasadorius pabrėžė, kad bendras atminimo apie Lietuvos didvyrius puoselėjimas gilina dvišalius santykius, prisideda prie tautų suartinimo.

Ambasadorius Š. Adomavičius ir Lietuvos Respublikos garbės konsulas Ščecine Wieslawas Wierzchos padėjo gėlių prie Šv. Jokūbo katedros Aušros Vartų Dievo Motinos koplyčioje įrengtos S. Dariaus ir S. Girėno atminimo lentos ir prie paminklo S. Dariui ir S. Girėnui Pščelnike. Minėjime taip pat dalyvavo Kauno miesto ir rajono savivaldybių delegacijos, pasirodė pasirodė Punsko S. Dariaus ir S. Girėno gimnazijos mokiniai.http://pl.mfa.lt/pl/lt/