Suvalkuose vyks lietuviškas vakaras

2019 m. birželio 26 d. (trečiadienį) 19 val. Suvalkuose, viešbutyje „LOFT“ (Pulaskio g. 24 K), vyks „LIETUVIŠKAS VAKARAS“, kurio metu atsisveikinsime LR konsulato Seinuose vadovą, ministrą patarėją Vaclovą Stankevič.

Šventės pradžioje matysime Suvalkų lietuvių koncertą. Scenoje pasirodys prieš metus suburtas vokalinis ansamblis (A. Bagdonavičiūtė, D. Krakauskaitė, U. Misiukanis, D. Vaznelytė, J. Malinauskaitė-Vektorienė, I. Zimnickaitė, D. Gudaitis, D. Malinauskas, vad. A. Vaznelis), šokėjų grupė (S. Gibaitė, B. Gudaitienė, G. Kliučinskienė, T. Matulevičiūtė, L. Samulevičiūtė, vad. A. Kraužlytė) bei šiemet meninei veiklai suburti vaikučiai. Koncertuos ir Suvalkų lietuvių „Vienybės“ klubo ansamblis „Ančia“ (vad. V. Batvinskas).

Renginio antroje dalyje vyks S. Kapnio dviejų veiksmų komedijos „PLUTELĖ IR PELĖS“ (rež. J. Malinauskaitė-Vektorienė) premjera.

Spektaklio siužetas linksmas ir nuotaikingas. Juozas Plutelė (A. Vaznelis) kartu su Zita Skarute (S. Gibaitė) dirba samdiniais pas valdingą našlę Adulienę (B. Gudaitienė), kuriai už viską labiau rūpi pinigai. Savo dukrą Liulę (O. Valenskienė) nori ištekinti už pasiturinčio senbernio Povilo Gumbros (D. Malinauskas), nors jos širdis linksta prie išdaigininko Plutelės. Paaiškėjus, kad samdinė Zita laimėjo pinigų, Adulienė sūnui Mikui (K. Balyta) įsako ją vesti. Kuo baigsis šis pinigų ir meilės žaidimas, sužinosite pamatę spektaklį.

Šventės pabaigoje pasirodys Punsko ir Seinų meno kolektyvai. Koncertuos Seinų „Lietuvių namų“ šokių grupė „SEINA“ (vad. A. Dzimida) bei Punsko lietuvių kultūros namų kapela „KLUMPĖ“ (vad. A. Maziliauskas).

Lietuvišką vakarą Suvalkuose rengia Lenkijos lietuvių bendruomenė, Meno fondas ART CLUB. Renginio partneriai: LR konsulatas Seinuose, Seinų „Lietuvių namai“, Punsko „Aušros“ leidykla.

Pirmas „Lietuviškas vakaras“ Suvalkuose surengtas 1907 m. „Lietuviški vakarai“ Lietuvos tautinio atgimimo laikotarpiu atliko labai svarbų vaidmenį. Jų metu buvo rodomi vaidinimai, sakomi monologai, dainuojama, šokama. Jie dažniausiai vykdavo kluonuose, klojimuose. Iki šių dienų išlikęs klojimo teatro pavadinimas, kuris ne tik vardu, bet ir savuoju repertuaru dažnai primena senuosius, tradicinius „Lietuviškus vakarus“. Būtent po šiaudine pastoge gimė lietuvių teatras. „Lietuviški vakarai“ greitu laiku išpopuliarėjo visur, kur gyveno lietuviai.

Pernai, 2018 m. birželio 28 d., atkurtos Lietuvos 100-mečio proga, po 111 metų pertraukos, Suvalkuose vėl buvo surengtas „Lietuviškas vakaras“.  Suvalkų kultūros centro salė buvo sausakimša. Nemažai į renginį atvykusių žmonių liko stovėti už  durų.vakaras

punskas.pl